eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie minimalnej interwencji w prewencji pierwotnej nadciśnienia tętniczego

Hanna Grabowska
,
Władysław Grabowski
,
Michał Grzegorczyk
,
Aleksandra Gaworska-Krzemińska
,
Krzysztof Narkiewicz

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Problem nadciśnienia tętniczego, stanowiącego istotny czynnik ryzyka zaburzeń sercowo-naczyniowych, dotyczy 29% Polaków, a 30% jest narażonych
na rozwój tej choroby w przyszłości. Kompetencje pielęgniarki obejmują rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowia, prowadzenie
edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa obejmującego zdrowy styl życia, realizowanie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki.
W procesie pielęgnowania osób narażonych na wystąpienie nadciśnienia tętniczego kluczowe znaczenie odgrywa formułowanie diagnozy pielęgniarskiej
odzwierciedlającej stopień ryzyka indywidualnego podopiecznego, którą pielęgniarka stawia na podstawie analizy informacji uzyskanych
w trakcie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu, badania przedmiotowego, pomiarów czynności życiowych oraz obserwacji.

Trafna i rzetelna diagnoza pielęgniarska warunkuje w dalszej kolejności zakres i charakter opieki pielęgniarskiej, obejmującej przede wszystkim
wdrażanie minimalnej interwencji ukierunkowanej na utrzymanie optymalnej masy ciała, ograniczenie spożycia soli i tłuszczów nasyconych
w diecie oraz alkoholu, rzucenie palenia tytoniu, a także optymalną aktywność fizyczną i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 243-247

The problem of arterial hypertension, which constitutes a major risk factor for cardiovascular disorders, affects 29% of Poles, and 30% of
them run the risk of developing this disease in future. The competence of nurses includes diagnosis, assessment and prevention of health
threats, counselling and conducting health care education including health life style, and carrying out programs within the scope of health
advocacy and prevention.

In the nursing process of people who run the risk of arterial hypertension it is crucial to formulate a nursing diagnosis reflecting the risk of
a patient. This diagnosis is formulated by a nurse based on the analysis of information obtained in the process of taking the patient’s medical
history, their physical examination, the measurements of vital signs and observation.

An accurate and reliable nursing diagnosis conditions the subsequent scope and form of nursing that is oriented to maintain the optimal
body mass, reduce the intake of salt, saturated fats and alcohol, give up smoking, as well as to ensure optimal physical activity and show how
to cope with stress.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 243-247
słowa kluczowe:

nadciśnienie tętnicze; pielęgniarka; proces pielęgnowania; profilaktyka; krótka interwencja

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe