eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2013
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zastosowanie oksykodonu z naloksonem w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu jako leku opioidowego pierwszego rzutu u chorej z ciężkim zaparciem stolca i silnym bólem – opis przypadku

Tomasz Dzierżanowski
,
Aleksandra Cialkowska-Rysz

Medycyna Paliatywna 2013; 5(4): 180–184
Data publikacji online: 2014/01/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zaparcie stolca jest trudnym do leczenia działaniem niepożądanym analgetyków opioidowych, dlatego zaleca się postępowanie profilaktyczne wraz z rozpoczęciem stosowania opioidu. Przyczynowym postępowaniem jest podanie antagonisty opioidowego. W profilaktyce wtórnej skuteczne jest zastosowanie doustnego preparatu złożonego z opioidu i antagonisty opioidowego. W artykule przedstawiono przypadek jego zastosowania u chorej, która w momencie konieczności rozpoczęcia leczenia silnym opioidem cierpiała już na ciężkie zaparcie stolca. Podano jej oksykodon z naloksonem w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu, aby nie doszło do dalszego pogorszenia funkcji jelit. Uzyskano całkowite przywrócenie regularnego codziennego wypróżniania przy jednoczesnej dobrej analgezji i tolerancji leku. Zatem nie tylko nie doszło do pogorszenia funkcji jelit, lecz także ustąpiło zaparcie o etiologii innej niż opioidowa.

Constipation is a difficult to treat side effect of opioid analgesics, therefore, prophylactic treatment is recommended with the commencement of the use of opioid. Causal treatment is the use of the opioid antagonist. The use of the oral formulation consisting of the opioid and opioid antagonist is effective in secondary prophylaxis. In this case, it was demonstrated its use in a patient who already suffered severe constipation when the treatment with a strong opioid appeared necessary. It was used oxycodone/naloxone prolonged release tablets, to prevent further worsening bowel dysfunction. As a result of the use of the formulation of an opioid antagonist, complete restoration of regular daily bowel movements along with good analgesia and tolerability have been accomplished. Not only the bowel function did not worsen, but the constipation of etiology other than attributable to opioids ceased.
słowa kluczowe:

oksykodon, nalokson, ból nowotworowy, zaparcie stolca

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe