eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2014
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zawał mięśnia sercowego ściany dolnej – opis przypadku

Paweł Musiał
,
Kamil Makowski
,
Paulina D. Zięba
,
Ewa Zięba
,
Grażyna Nowak-Starz

Studia Medyczne 2014; 30 (4): 271–275
Data publikacji online: 2015/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów ludzi na świecie. Wśród nich najczęściej przeważają zawały mięśnia sercowego i udary mózgu. Pacjent z zawałem mięśnia sercowego wymaga szybkiego postępowania przedszpitalnego oraz szybkiej interwencji kardiologicznej w ośrodku kardiologii inwazyjnej. W artykule przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST, czyli zawał mięśnia sercowego, w tym przypadku ściany dolnej. Obowiązującym schematem jest postępowanie według algorytmu MONA (M – morfina, O – tlen, N – nitrogliceryna, A – kwas acetylosalicylowy). Ważnym elementem w postępowaniu przedszpitalnym na poziomie ZRM (Zespół Ratownictwa Medycznego) okazuje się proces teletransmisji danych, który umożliwia szybkie przesłanie zapisu EKG z ambulansu lub domu pacjenta do ośrodka kardiologicznego.

Cardiovascular diseases are the primary death factors of people in the world. Myocardial infarctions and strokes are the most predominant among them. Securing a patient with myocardial infarction requires a rapid pre-hospital procedure and a fast cardiac intervention at an invasive cardiology centre. The paper describes a case of a 55-year-old man diagnosed with acute coronary syndrome with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), i.e. myocardial infarction of the bottom wall. The operative procedure requires following the MONA algorithm (M – morphine, O – oxygen, N – nitroglycerin, A – aspirin). The process of data tele-transmission is an important element of the pre-hospital proceedings at the level of Medical Emergency Team. It makes it possible to send quickly the ECG record from the ambulance or patient’s home to a cardiology centre.
słowa kluczowe:

zawał mięśnia sercowego, wywiad SAMPLE, schemat MONA

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.