eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2018
vol. 22
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zdrowie człowieka w kontekście chrześcijańskiej duchowości holistycznej

Wojciech Zyzak

Psychoonkologia 2018, 22 (1): 34-40
Data publikacji online: 2019/02/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Duchowość stanowi uznany czynnik wpływający na zdrowie wielu osób. Pojęcie duchowości odnajdujemy we wszystkich kulturach i społeczeństwach. Obecnie wpływ duchowości na zdrowie jest przedmiotem intensywnych badań. Autor artykułu omawia wpływ koncepcji duchowości chrześcijańskiej na zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym. W tym celu, opierając się na najważniejszych światowych opracowaniach literatury teologicznej dotyczącej tego tematu, rozwija holistyczne pojęcie duchowości, które bazuje na integralnej antropologii, ujmującej człowieka jako jedność duchowo-cielesną. Tekst podkreśla związek natury i łaski, wymiaru profanum i sacrum, a także indywiduum i wspólnoty we współczesnym ujęciu duchowości chrześcijańskiej. W celu ukazania nowości takiego podejścia sięga także do bogatej tradycji historycznej omawianego zagadnienia.

Spirituality is recognised as a factor that contributes to health in many persons. The concept of spirituality is found in all cultures and societies. The effect of spirituality on health is an area of active research right now. Besides being studied by physicians, it is studied by psychologists and other professionals, for example theologians. The author of the article discusses the impact of Christian spirituality on human health from a holistic point of view. For this purpose he introduces the holistic idea of spirituality, which is based on integral anthropology, understanding a human being as spiritual-corporal unity. The text underlines the connection between nature and grace, sacred and profane, individual and community.
słowa kluczowe:

duchowość holistyczna, sacrum i profanum, natura i łaska

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.