eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
2/2007
vol. 45
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zespół Felty’ego i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T – podobieństwa i różnice

Monika Prochorec-Sobieszek
,
Teresa Wagner
,
Renata K. Maryniak

Reumatologia 2007; 45, 2: 85–91
Data publikacji online: 2007/04/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wyniki nowych badań sugerują, że zespół Felty’ego (FS) i białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T (T-LGL) są pokrewnymi chorobami, które łączą podobne mechanizmy patogenetyczne i objawy kliniczne – limfocytoza z dużych ziarnistych limfocytów T, neutropenia, będąca wynikiem mechanizmów immunologicznych, splenomegalia oraz zapalenie stawów. Dla FS charakterystyczne są nasilone stawowe i pozastawowe objawy reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), neutropenia, zmienna splenomegalia oraz limfocytoza z dużych ziarnistych limfocytów T obserwowana w 30% przypadków. Z kolei T-LGL cechuje się monoklonalnymi naciekami z dużych ziarnistych limfocytów T w szpiku i śledzionie, neutropenią, splenomegalią i towarzyszącym RZS u 25–35% chorych. W pracy przedstawiono związki patogenetyczne, histopatologiczne, immunogenetyczne i kliniczne pomiędzy tymi chorobami.

Recent studies suggest that Felty’s syndrome (FS) and T-cell large granular lymphocyte leukaemia (T-LGL) are related disorders that appear to share some pathogenetic mechanisms and clinical features: T-cell large granular lymphocytosis, immune-mediated neutrophil destruction resulting in neutropenia, variable splenomegaly and arthritis. FS is characterized by severe articular and extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis (RA), neutropenia and splenomegaly, and in 30% of patients FS is associated with T-cell large granular lymphocytosis. On the other hand, T-LGL presents with monoclonal infiltration of T large granular lymphocytes in the bone marrow and spleen, neutropenia and splenomegaly, and in 25-35% patients it is associated with RA. The article reviews pathogenetic, histopathological, immunogenetic and clinical relations between these two diseases.
słowa kluczowe:

zespół Felty’ego, białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe