eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zespół samotnego wrzodu odbytnicy i enterocele u 13-letniego chłopca

Małgorzata Sładek
,
Stanisław Pieczarkowski
,
Łukasz Wyrobek
,
Krzysztof Fyderek

Prz Gastroenterol 2013; 8 (3): 197–201
Data publikacji online: 2013/07/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zespół samotnego wrzodu odbytnicy (solitary rectal ulcer syndrome – SURS) jest rzadkim schorzeniem u dzieci i młodzieży. Zwykle objawia się zaburzeniami oddawania stolca i bólami brzucha. Powszechnie uważa się, że w patogenezie tego schorzenia odgrywają rolę zaburzenia defekacji. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku 13-letniego chłopca z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i SURS. Głównymi objawami, które zgłaszał pacjent, były: zwiększona częstość oddawania stolca z obecnością śluzu, okresowe krwawienia z odbytnicy, uczucie parcia na stolec i niepełnego wypróżnienia oraz bóle brzucha. W badaniu kolonoskopowym stwierdzono okrężne owrzodzenie i uniesioną, nieregularną zmianę sięgającą esicy z typowym dla SURS obrazem mikroskopowym. Defekografia uwidoczniła typowy dla enterocele obraz wpuklenia się pętli jelita cienkiego w ścianę prostnicy. Chłopcu i jego matce wyjaśniono łagodny, chociaż przewlekły, charakter schorzenia. Leczenie zachowawcze obejmowało zalecenie unikania wysiłkowego od­dawania stolca oraz stosowanie diety bogatobłonnikowej, aby zapobiegać zaparciom. W SURS obraz zmian makroskopowych jest bardziej różnorodny, niż powszechnie się uważa. Ustalenie właściwego rozpoznania zależy w dużej mierze od wnikliwości zarówno klinicysty, jak i patologa.

Solitary rectal ulcer syndrome (SRUS) is a rare disorder of childhood, which usually presents with any of the manifestations of anorectal disease, bowel habit alteration and abdominal pain. It is commonly accepted that pathogenesis is associated with disturbances of defecation. We describe a 13-year-old boy with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and SRUS. He complained of increased stool frequency associated with the passage of blood and mucus, tenesmus, sensation of incomplete defecation and abdominal pain. Circumferential ulcer and flat lesion extending up to the sigmoid colon with typical microscopic findings were revealed upon colonoscopy. Defecography showed an opacified small bowel invaginating into the rectal wall, the pictures consistent with enterocele. Conservative treatment, including reassuring the patient and his mother of the benign nature of the disease, recommendation to avoid straining defecation and use of a high-fiber diet to prevent constipation, was applied. The macroscopic appearance of rectal lesions in SRUS are much more variable than is usually realized. An early diagnosis requires a high index of suspicion both for clinicians and the pathologist.
słowa kluczowe:

wrzód samotny odbytnicy, enterocele, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe