eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Znaczenie wybranych polimorfizmów genu ABCB1 (MDR1) w nieswoistym zapaleniu jelit

Michał Dudarewicz
,
Małgorzata Barańska
,
Jadwiga Skrętkowicz

Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (6): 310–314
Data publikacji online: 2010/12/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Terminem „nieswoiste zapalenie jelit” (NZJ) określa się wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC), jak również inne nieokreślone formy zapalenia jelit. Przyjmuje się, że w powstawaniu i rozwoju NZJ uczestniczą czynniki genetyczne, środowiskowe, immunologiczne oraz bakteryjne. Wydaje się, że w patogenezie NZJ istotną rolę odgrywa m.in. białko oporności wielolekowej – glikoproteina P kodowana przez gen ABCB1 (MDR1). Glikoproteina P bierze udział nie tylko w transporcie leków, ale również współtworzy barierę dla ksenobiotyków w nabłonku jelitowym. Zarówno polimorfizmy genu ABCB1 (MDR1), jak i tworzone przez nie haplotypy mogą zmieniać aktywność końcowego produktu. Na podstawie wyników badań, których przegląd przedstawiono w niniejszej pracy, można stwierdzić, że czynniki genetyczne, które zmniejszają ilość glikoproteiny P w nabłonku przewodu pokarmowego, mogą mieć znaczenie w rozwoju NZJ.

Inflammatory bowl diseases (IBD) include ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD) as well as unspecified forms. UC and CD are complex genetic disorders resulting from interaction between genetic, environmental, immunological and bacterial factors. One of the drug transporters, P-glycoprotein (P-gp), is thought to be involved in the pathogenesis of IBD. It is known that P-gp also constitutes a barrier against xenobiotics in the intestinal epithelial cells. P-gp is encoded by the gene ABCB1 (MDR1). ABCB1 (MDR1) polymorphisms and haplotypes may affect both the synthesis level and activity of P-gp in epithelial cells of the gastrointestinal tract. According to the data presented in this paper, it can be concluded that reduced P-gp level in the epithelium may be one of the factors responsible for the development of inflammatory bowel diseases.
słowa kluczowe:

nieswoiste zapalenie jelit, glikoproteina P, polimorfizm genetyczny, gen ABCB1 (MDR1)

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.