Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dermoskop bezpieczny dla pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami

Udostępnij:
Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy do zastosowania u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne, autorstwa zespołu gdańskich naukowców, uzyskała ochronę własności intelektualnej Urzędu Patentowego RP.
Opatentowany wynalazek jest efektem pracy zespołu naukowców z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Jego twórcami są dr Grzegorz Sławiński i prof. Ewa Lewicka z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca, dr hab. Martyna Sławińska, prof. uczelni, dr hab. Michał Sobjanek i kierownik jednostki prof. Roman Nowicki z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, a także prof. Grzegorz Raczak i dr Zbigniew Usarek.

Dermoskop (dermatoskop) to urządzenie diagnostyczne zaprojektowane, aby zapewnić precyzyjne badanie zmian skórnych występujących na skórze pacjenta. Nowoczesne urządzenia tego rodzaju charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją oraz mobilnym rozmiarem, który zapewnia przeprowadzenie badania w różnych warunkach niezależnie od umiejscowienia zmiany skórnej. Dodatkowo mogą być one połączone ze smartfonem, co umożliwia udokumentowanie badanej zmiany poprzez wykonanie precyzyjnych zdjęć.

Dermoskop, poza tradycyjnym zastosowaniem w diagnostyce nowotworów skóry, jest obecnie szeroko wykorzystywany także jako narzędzie pomocnicze w dermatologii ogólnej. W związku z tym coraz częstsze są przypadki prowadzenia badania z jego zastosowaniem u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne (CIED).

Niektóre dostępne na rynku urządzenia tego rodzaju posiadają wbudowane magnesy, których zadaniem jest precyzyjny i szybki montaż płytki czołowej dermoskopu. Wytwarzane przez magnesy pole magnetyczne może prowadzić do zakłócenia pracy CIED podczas przeprowadzania badania demoskopowego u wspomnianej grupy pacjentów.

Przedmiotem wynalazku jest nakładka na dermoskop, która umożliwia ekranowanie pola magnetycznego, zapewniając zmniejszenie indukcji magnetycznej dermoskopu do poziomu dopuszczalnego przez producentów CIED i możliwość bezpiecznego badania zmian skórnych urządzeniem z wbudowanym magnesem, umiejscowionych w okolicy loży CIED.

Twórcy wynalazku przeprowadzili badania, podczas których w przypadku urządzenia bez nakładki stwierdzono występowanie pola magnetycznego o indukcji lokalnie przekraczającej 1 mT. Po nałożeniu nakładki ekranującej maksymalna wartość rejestrowanej indukcji nie przekracza zaś 0,48 mT. Wykazano zatem, że rozwiązanie według wynalazku redukuje pole magnetyczne o ponad 50 proc.

Uzyskany rezultat pozwala stwierdzić, że nakładka ekranująca według wynalazku umożliwia dermoskopom wyposażonym w magnesy spełnienie wymagań producentów CIED w zakresie bezpieczeństwa stosowania urządzeń emitujących pole magnetyczne dla grupy pacjentów posiadających kardiologiczne urządzenia wszczepialne.

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.