Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Istnieje związek między monoestrami ftalanów i egzemami

Udostępnij:
Jak wynika z wcześniejszych badań, ftalany mogą powodować rozregulowanie układu odpornościowego.
Naukowcy z uniwersytetu medycznego Jilin University w Chinach zajęli się związkiem pomiędzy narażeniem na mieszaninę ftalanów a egzemą, korzystając z danych dotyczących populacji USA. W tym celu zastosowali cztery modele statystyczne. Miały one posłużyć zbadaniu zależności indywidualnych, łączonych i interakcyjnych pomiędzy monoestrami ftalanów (MPAE) a egzemą, w tym regresję logistyczną, regresję ważonej sumy kwantyli (WQS), obliczenia kwantyla g (qg – obliczenia) i regresję maszynową z jądrem bayesowskim (BKMR).

Przeprowadzono także analizę podgrup ze względu na płeć i wiek. Po uwzględnieniu wszystkich współzmiennych model regresji logistycznej sugerował dodatnią korelację między ftalanem mono-(3-karboksypropylu) (MCPP) a egzemą. Analiza podgrup sugeruje, że wpływ monoestrów ftalanów na egzemę występował głównie u mężczyzn i dzieci.

W modelu WQS łączny wpływ jedenastu monoestrów na wyprysk był w niewielkim stopniu istotny [iloraz szans = 1,36, 95-proc. przedział ufności]. Z kolei w modelu BKMR zaobserwowano dodatni związek pomiędzy łączną ekspozycją na 11 monoestrów ftalanów i egzemą. MCPP i ftalan mono-(karboksynonylu) były najważniejszymi czynnikami ryzyka na podstawie wyników modeli obliczeniowych WQS i qg.

Jak stwierdzono, narażenie na mieszaninę monoestrów ftalanów prowadzi do zwiększonej częstości występowania egzemy w populacji Stanów Zjednoczonych, przy czym mężczyźni i dzieci są szczególnie narażeni na ich skutki.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.