Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Metaanaliza wskazuje na wysoką skuteczność inhibitorów JAK w leczeniu łysienia plackowatego

Udostępnij:
Najbardziej wiarygodnych dowodów naukowych na skuteczność danych interwencji dostarczają metaanalizy. Jedną z nich, dotyczącą stosowania inhibitorów kinaz janusowych u pacjentów z łysieniem plackowatym, opublikowano niedawno na łamach prestiżowego „JAMA Network Open”.
Łysienie plackowate jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która charakteryzuje się niepozostawiającą blizny utratą włosów i zachowaniem mieszków włosowych. W kilku badaniach potwierdzono, że szlak związany z kinazami janusowymi jest istotnym czynnikiem w patogenezie i progresji choroby. Istnieje kilka opisów przypadków, badań klinicznych i metaanaliz opisujących wyniki stosowania inhibitorów JAK, takich jak tofacytynib, ruksolitynib i barycytynib, w leczeniu łysienia plackowatego, jednak obecne dowody nie wyczerpują w pełni odpowiedzi na pytania o względną i bezwzględną skuteczność oraz bezpieczeństwo.

Zespół naukowców z kilku chińskich oraz kanadyjskich ośrodków przeprowadził zatem metaanalizę oceniającą 7 randomizowanych badań klinicznych obejmujących w sumie 1710 pacjentów z łysieniem plackowatym leczonych jednym z inhibitorów kinaz janusowych. Pewność dowodów oceniono za pomocą uznanego algorytmu GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluations), a sama metaanaliza została przeprowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w schemacie PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Metaanalizes).

Wykazano, że stosowanie inhibitorów JAK wiązało się z istotnie większą (od 5 do 8 razy) liczbą pacjentów osiągających 50–90-proc. poprawę w skali SALT od wartości wyjściowej w porównaniu z placebo. Leki z tej grupy obniżały punktację w SALT o mniej więcej 35 punktów od wartości wyjściowych w porównaniu z placebo. Udowodniono, że w tym wskazaniu lepiej sprawdzają się leki w postaci doustnej. Dodatkową korzyść stanowi wysoki profil bezpieczeństwa, który wg GRADE określono jako zależność o wysokiej wiarygodności.

Skuteczne i bezpieczne – tak w skrócie można określić zastosowanie inhibitorów JAK w łysieniu plackowatym, co zostało udowodnione w dobrej jakości metaanalizie.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.