Specjalizacje, Kategorie, Działy

Niska jakość diety istotnym czynnikiem ryzyka trądziku odwróconego

Udostępnij:

Nieodpowiedni styl życia rzutuje na wiele narządów i układów, w tym na skórę. Skala tego wpływu jest ogromna, co pokazuje najnowsza publikacja z „Journal of the European Academy and Dermatology & Venereology”.

Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych to przewlekła choroba skóry, uznawana za chorobę zapalną o podłożu immunologicznym. W świetle aktualnych dowodów naukowych czynniki środowiskowe odgrywają istotną rolę zarówno w rozwoju, jak i postępie choroby - trądzik odwrócony jest bowiem powiązany z chorobami takimi jak otyłość typu centralnego (niemal 6-krotny wzrost ryzyka), zespołem metabolicznym i cukrzycą typu 2 (odpowiednio 4,46 i 1,69 wzrost). Z uwagi na fakt, iż częstość występowania choroby jest większa w krajach zachodnich niż w innych rejonach świata, można szacować, że niezdrowa dieta sama w sobie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby.

W trakcie badania kohortowego Lifelines, przeprowadzonego w północnej części Niderlandów, odbyło się  badanie kliniczno-kontrolne, w którym wzięło udział 1004 dorosłych pacjentów z trądzikiem odwróconym (o różnym stopniu nasilenia) oraz 5000 osób z grupy kontrolnej dobranych pod względem wieku. Dane dotyczące diety zebrano za pomocą zwalidowanego kwestionariusza częstotliwości spożywania posiłków, a następnie przełożono je na skalę diety Lifelines (LLDS), punktację alternatywnej diety śródziemnomorskiej (aMED) i wynik holenderskich wytycznych żywieniowych, przy czym wyższe wyniki odzwierciedlały zdrowsze nawyki żywieniowe.

W porównaniu z grupą kontrolną pacjenci z grupy badawczej uzyskali niższe wyniki we wszystkich wymienionych skalach, co jednoznacznie wskazuje na mniejsze przestrzeganie zaleceń dietetycznych i spożywanie diety niskiej jakości w tej subpopulacji. Dodatkowo, posługując się skalą Short Questionnaire to Assess Health-enhancing, zidentyfikowano istotnie niższe wskaźniki aktywności fizycznej podejmowanej przez chorych.

Niska jakość diety oraz niewielka aktywność fizyczna to ważne czynniki, które należy uwzględnić w wywiadzie u osób z podejrzeniem trądziku odwróconego; powyższe wyniki wpisują się w ostatnie wskazówki ekspertów współpracujących z HS Foundation (link tutaj).

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.