Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nowy inhibitor PDE4 w leczeniu AZS i łuszczycy

Udostępnij:
Leczenie powszechnych, przewlekłych chorób, w tym skóry, wymaga dostępu do wielu terapii, co umożliwia nie tylko większą personalizację leczenia, ale i alternatywę w przypadku nietolerancji jednej z grup preparatów. Interesującą miejscową opcją leczenia w przypadku AZS i łuszczycy są inhibitory PDE4, a kolejny został przedstawiony na łamach prestiżowego „The JAMA Dermatology”.
Dotychczasowe dane literaturowe, w tym duża metaanaliza, wskazują, że inhibitory fosfodiesterazy typu 4 są bezpieczną i skuteczną metodą leczenia łagodnej do umiarkowanej postaci atopowego zapalenia skóry, a także łuszczycy plackowatej. Inhibitory PDE4 nie tylko modulują odpowiedź zapalną, ale także zapobiegają zanikowi skóry i pogorszeniu bariery nabłonkowej, do których dochodzi podczas stosowania kortykosteroidów; z kolei inhibitory kalcyneuryny, mimo że bardzo wygodne w stosowaniu i skuteczne, nieco odstraszają wysoką ceną.

Zespół z University of California (z pomocą innych ośrodków) przeprowadził randomizowane badanie fazy 2a z podwójnie ślepą próbą, do którego zakwalifikowano 104 osoby z 34 szpitali w 4 krajach. Do badania włączono chorych w wieku od 18 do 70 lat, z łagodną do umiarkowanej postacią AZS (wg skali EASI) lub łuszczycą plackowatą (zajmującą 5 do 15 proc. powierzchni ciała). Pacjentów przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej nowy inhibitor PDE4 (nazwany roboczo PF-07038124) w stężeniu 0,01 proc. lub samo podłoże (jako placebo) do stosowania miejscowego raz dziennie przez 6 tygodni.

Po ok. 1,5 miesiąca osoby z grupy otrzymującej testowany lek uzyskały istotnie oraz znacznie większą poprawę w porównaniu z grupą placebo w zakresie EASI - średnia poprawa wyniosła odpowiednio około 75 i 35,5 proc. Podobną zależność udowodniono dla pacjentów z łuszczycą plackowatą, gdzie odnotowano poprawę w PASI o 4,8 pkt w porównaniu do niemal braku różnicy w grupie otrzymującej samo podłoże. Liczba pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane związane z leczeniem, była porównywalna we wszystkich grupach.

Testowany lek wstępnie okazał się bezpieczny i bardzo skuteczny; powyższe jest z pewnością preludium, ale w toku jest co najmniej 6 dużych badań i to nie tylko w wyżej wymienionych wskazaniach.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.