Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pół miliona dolarów za nową terapię czerniaka

Udostępnij:
Lekarze zastanawiają się, jak rozpocząć leczenie swoich pacjentów lifileucelem (Amtagvi, Iovance Biotherapeutics Inc.), nowym, drogim lekiem na czerniaka. Ma on mniej więcej 30-proc. skuteczność w przypadku czerniaka, który uległ progresji po standardowej terapii.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła niedawno terapię komórkami limfocytowymi naciekającymi guz (TIL) do stosowania u niektórych dorosłych chorych na czerniaka nieresekcyjnego lub z przerzutami. Oznacza to, że po raz pierwszy FDA zezwoliła na wprowadzenie na rynek terapii komórkowej stosowanej w leczeniu nowotworu litego.

Lek wytwarza się z guza indywidualnie dla każdego pacjenta
Lifileucel wytwarza się z usuniętego chirurgicznie guza pacjenta poddanego terapii. Tkanka ta jest następnie wysyłana do centrum produkcyjnego. Według producenta leku, firmy Iovance, czas realizacji do momentu, gdy lek będzie gotowy do podania, wynosi około 34 dni.

Według producenta koszt jednorazowego leczenia lifileucelem wynosi 515 tys. dolarów. Ale powiązane koszty, w tym operacja konieczna do pozyskania komórek TIL do namnażania w końcowym produkcie leczniczym, będą różne dla każdego pacjenta.

Certyfikowane ośrodki, takie jak wielodyscyplinarny zespół w Roswell Park, są już gotowe do leczenia pacjentów. Inne ośrodki są podobnie przygotowane, szczególnie te zajmujące się badaniami klinicznymi lifileucelu – dodał.

Logistyka i Infrastruktura
Artykuł przedstawiający stanowisko oraz wytyczne dotyczące postępowania i najlepszych praktyk w leczeniu TIL opublikowano w czasopiśmie „Journal for ImmunoTherapy of Cancer”. W artykule, którego autorami są dr Allison Betof Warner, adiunkt na Wydziale Lekarskim Oddziału Onkologii Medycznej na Uniwersytecie Stanforda, i dr Igor Puzanov z Roswell Park Comprehensive Cancer Center w Buffalo, zauważono, że jedną z barier w stosowaniu terapii komórkowej TIL w praktyce klinicznej jest konieczność posiadania nowoczesnej infrastruktury w ośrodkach, które chcą oferować takie leczenie. Autorzy napisali, że harmonogram, kierowanie pacjentów i operacje, a także produkcja i wlew TIL muszą być zorganizowane i usprawnione, aby leczenie było skuteczne.

TIL – przełomowa technologia
– Chociaż technologia TIL jest przełomowa, mamy nadzieję zaobserwować jeszcze większą skuteczność i niższą toksyczność w miarę dalszych badań nad sposobami ulepszenia obecnego standardu TIL – powiedział dr Puzanov.

Dodał, że potrzebne są badania, aby dowiedzieć się, jak obniżyć dawki chemioterapii i ewentualnie związaną z tym toksyczność. Badacze muszą też rozważyć, czy terapię dużymi dawkami IL-2 – podawanymi w ramach terapii komórkowej TIL – można zastąpić innymi cytokinami lub czy można zmniejszyć liczbę dawek. Inną możliwością badań jest inżynieria genów cytokin w TIL – powiedział.

– Kluczem jest, aby pomyśleć o terapii TIL, zanim będzie ona potrzebna – najlepiej, gdy pacjent nadal dobrze radzi sobie z immunoterapią hamującą punkty kontrolne. To czas na ocenę, a specjalistyczne ośrodki mogą dokonać oceny eksperckiej – stwierdził dr Puzanov.

– Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem terapii TIL – powiedziała w tej publikacji dr Betof Warner. Konieczne są zatem dalsze badania, aby zoptymalizować schemat leczenia w celu ograniczenia działań niepożądanych, co nie tylko ułatwiłoby leczenie obecnie kwalifikujących się pacjentów, ale mogłoby umożliwić leczenie pacjentów obecnie niekwalifikujących się.

– Szukamy sposobów na zmniejszenie dawki preparatywnej chemioterapii, która przygotowuje organizm na przyjęcie komórek w celu maksymalizacji ich trwałości i skuteczności, a także na zmniejszenie lub wyeliminowanie konieczności podawania IL-2 po podaniu komórek – kontynuowała dr Betof Warner, która jest także dyrektorem onkologii medycznej czerniaka, dyrektorem terapii komórkowej guzów litych i współdyrektorem programu zmian barwnikowych i czerniaka na Uniwersytecie Stanforda. – Aktywnie badamy także terapie TIL nowej generacji, aby spróbować zwiększyć ich skuteczność – dodała.

– Lifileucel ma mniej więcej 30-proc. skuteczność w przypadku czerniaka, który uległ progresji po standardowej terapii. Ciężko pracujemy, aby osiągnąć lepsze wyniki – zauważyła.

Badanie potwierdza skuteczność terapii TIL
W otwartym, jednoramiennym badaniu, obejmującym wiele ośrodków na całym świecie, 73 osoby dorosłe z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami, które otrzymały wcześniej co najmniej jedną terapię ogólnoustrojową, przeszły schemat leczenia limfodeplecyjnego, a następnie leczenie fludarabiną i aldesleukiną. Następnie pacjenci otrzymywali lifileucel w średniej dawce 21,1 x 109 żywych komórek; zalecana dawka waha się od 7,5 x 109 do 72 x 109 komórek.

Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności był odsetek obiektywnych odpowiedzi. Wyniósł on 31,5 proc., a mediana czasu do wystąpienia początkowej odpowiedzi na lifileucel – 1,5 miesiąca.

Badania kliniczne lifileucelu, w których badaczami byli dr Betof Warner i dr Puzanov, były sponsorowane przez firmę Iovance.
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.