Specjalizacje, Kategorie, Działy

Reakcje alergiczne związane z implantem - wytyczne EADV

Udostępnij:

Postęp w chirurgii i ortopedii pozwala coraz większej grupie pacjentów na powrót do dobrej jakości życia. Każda interwencja wiąże się jednak z ryzykiem powikłań, a jednym z nich - choć rzadkim - jest reakcja alergiczna na określony składnik implantu. W „Journal of The European Academy of Dermatology & Venereology” ukazały się pierwsze w historii wytyczne postępowania z tą grupą chorych.

Sugeruje się, że reakcje nadwrażliwości związane z metalowymi implantami obejmują reakcje miejscowe, takie jak miejscowe zapalenie skóry, zaburzenia gojenia się ran, wysięk, obrzęk, ograniczenie zakresu ruchu i ból oraz objawy ogólnoustrojowe. Większość tych objawów jest raczej niespecyficzna i może mieć związek z czymś innym niż alergia, na przykład infekcją, uszkodzeniem mechanicznym lub immunologiczną reakcją na ciało obce. Chociaż powyższe reakcje alergiczne na implanty metalowe są rzadkie, stanowią wyzwanie diagnostyczne ze względu na brak wytycznych postępowania. Lukę uzupełnili eksperci zrzeszeni w European Academy of Dermatology & Venereology.

Konsensus (w postaci co najmniej 80 proc. zgodności autorów) osiągnięto w 20 z 23 stwierdzeniach. W przypadku utrzymujących się niewyjaśnionych objawów należy rozważyć alergię na implant (mimo że występuje rzadko). Zalecono jednak pozostawienie odpowiedniego czasu na ustąpienie objawów związanych z gojeniem i wszczepieniem implantu. W celu oceny patologicznych zmian skórnych zaleca się biopsję skóry. Tu podkreślono, że naciek zapalny wokół implantu może mieć nierównomierny rozkład, stąd w stosownych przypadkach należy wykonać więcej niż jedną biopsję diagnostyczną.

Wszyscy eksperci uznali również za ważny krok uzyskanie wspomaganego kwestionariuszem ujednoliconego wywiadu lekarskiego oraz standaryzowaną punktację wyników leczenia. Podkreślono użyteczność i skuteczność testów płatkowych z dodatkowym późnym odczytem. Uznano, że test transformacji limfocytów ma zbyt wiele ograniczeń, aby był powszechnie zalecany. Przed wszczepieniem implantu ortopedycznego nie zaleca się wykonywania badań przesiewowych w kierunku alergii u pacjentów, u których w wywiadzie nie występowała potencjalna alergia na elementy implantu, wyjątek stanowią jednak pacjenci, u których w wywiadzie występowała potencjalna ciężka alergia.

Pełna wersja jest dostępna w języku angielskim pod linkiem.

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.