Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie rośnie u pacjentów z AZS leczonych inhibitorami JAK

Udostępnij:
Zespół naukowców z Veterans General Hospital w Taipei na Tajwanie przeprowadził metaanalizę, z której wynika, że przy leczeniu atopowego zapalenia skóry inhibitorami kinazy janusowej (JAK) nie występuje zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
– Te wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla klinicystów przepisujących inhibitory JAK pacjentom z AD – stwierdził w opisie badania, współprowadzący je, dr Tai-Li Chen.
W zeszłym roku wszystkie inhibitory JAK otrzymały notę na etykietach opakowań i w ulotkach, ostrzegającą przed możliwością wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Ostrzeżenie wymuszone przez Food and Drug Administration – amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków – stwierdzało, że istnieje ryzyko „poważnych zdarzeń związanych z sercem, takich jak zawał serca lub udar”. Podstawę stanowiły wyniki badania ORAL Surveillance pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) leczonych tofacytynibem.

Naukowcy z Tajwanu zbadali zarówno ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u nieleczonych pacjentów z RZS oraz u pacjentów bez atopowego zapalenia skóry, jak i ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry leczonych inhibitorami JAK w porównaniu z grupą otrzymującą placebo lub dupilumab. Badano cztery inhibitory JAK: abrocytynib, baricytynib (w ramach przeglądu FDA dla terapii AZS), upadacytynib i SHR0302 (w badaniach klinicznych).

W dwóch badaniach, obejmujących 458 206 uczestników, stwierdzono, że ogólna częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry wynosiła 0,23 zdarzenia na 100 pacjentów/rok. Ryzyko nie różniło się od ryzyka u pacjentów bez atopowego zapalenia skóry (łączny współczynnik ryzyka [HR] 0,95)
W kolejnych 15 badaniach wzięło udział 8787 uczestników z atopowym zapaleniem skóry i nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z AZS leczonych inhibitorami JAK (0,05 proc.) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo lub dupilumab (0,03 proc). Jednak „wraz z rosnącym zastosowaniem inhibitorów JAK w AZS potrzeba więcej danych klinicznych, aby zidentyfikować pacjentów z wysokim ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej” – zauważyli autorzy metaanalizy.

Zgadzając się z potrzebą większej liczby danych długoterminowych, dr Andrew Blauvelt, ekspert terapii atopowego zapalenia skóry, prezes Oregon Medical Research Center w Portland, powiedział, że nowe odkrycia powinny dodać otuchy dermatologom i są zgodne z ostatnio opublikowanymi metaanalizami. Najnowsze analizy wskazują bowiem na brak zwiększonego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z łuszczycą, RZS lub nieswoistym zapaleniem jelit leczonych inhibitorami JAK. Blauvelt zauważył przy tym, że dane dotyczące tofacytynibu, który jest inhibitorem JAK1/3, nie dotyczą nowych inhibitorów JAK1/2. Osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów mają zwykle więcej chorób współistniejących niż osoby z atopowym zapaleniem skóry, co predysponuje je do zdarzeń niepożądanych. – W rzeczywistości około 75 proc. pacjentów w badaniu ORAL Surveillance otrzymywało jednocześnie metotreksat lub prednizon, co może znacznie zaburzyć wyniki dotyczące bezpieczeństwa stosowania inhibitorów JAK – powiedział Blauvelt.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.