Specjalizacje, Kategorie, Działy

Stosowanie przewlekłe miejscowych glikokortykosteroidów - ryzyko osteoporozy i złamań

Udostępnij:
Glikokortykosteroidy negatywnie wpływają na przebudowę kości i zwiększają ryzyko osteoporozy, a w jej konsekwencji złamań kości. Dotyczy to głównie sterydów podawanych w sposób systemowy i w mniejszym stopniu również sterydów podawanych wziewnie.
Na łamach JAMA Dermatology okazała się analiza danych z Danii dotyczących związku pomiędzy miejscowym stosowaniem glikokortykosteroidów, a ryzykiem osteoporozy i złamań osteoporotycznych. Badacze wykorzystali dane ponad 723 tys. dorosłych Duńczyków leczonych miejscowo glikokortykosteroidami w latach 2003-2017. Dawki glikokortykosteroidów przeliczono na odpowiadające dawki mometazonu. Do badania włączono jedynie tych pacjentów, którzy łącznie zastosowali co najmniej 200 g mometazonu. W badaniu wykorzystano model hazardu Coxa skorygowany o wiek, płeć, status socjoekonomiczny, stosowane leki oraz choroby współistniejące badanych. Analizowano wpływ wyżej wymienionych czynników i stosowania miejscowo sterydów na występowanie osteoporozy oraz poważnych złamań, które zdefiniowano jako złamanie w stawie biodrowym, kręgów, dystalnych odcinków kości przedramienia lub kości ramiennej. Grupą referencyjną były osoby, które zastosowały od 200 do 499 g mometazonu.

Średnia wieku w grupie badanej wyniosła 53 ± 19 lat - 53% grupy stanowiły kobiety. Zaobserwowano związek pomiędzy skumulowaną dawką przyjętych sterydów, a ryzykiem poważnych złamań osteoporotycznych. Dla przykładu zastosowanie od 1000 do 1999 g mometazonu zwiększało ryzyko złamań o 5% (HR=1,05; 95% CI: 1,02-1,08), podczas gdy zastosowanie łącznie co najmniej 10 000 g mometazonu związane było ze zwiększeniem ryzyka o ponad 1/4 (HR=1,27; 95% CI: 1,19–1,35). W przypadku ryzyka osteoporozy również zauważono zwiększenie ryzyka wraz z masą zastosowanego mometazonu: 1000 do 1999 g o 9% (HR=1,09; 95% CI: 1,05-1,13), a o łącznej masie 10 000 g lub większej o prawie 1/4 (HR=1,24; 95% CI: 1,13-1,36).

Stosowanie miejscowo glikokortykosteroidów o wysokim potencjale w łącznych dużych ilościach ma związek z ryzykiem osteoporozy oraz poważnych złamań osteoporotycznych.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

---

Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.