Specjalizacje, Kategorie, Działy

Trądzik – nowości w leczeniu „starej” choroby

Udostępnij:
Kongresy i sympozja są doskonałą okazją do podsumowania aktualnej wiedzy medycznej. W tegorocznej edycji Mount Sinai Winter Symposium – Advances in Medical and Surgical Dermatology przedstawiono nowinki i trendy leczenia trądziku.
Według danych z 2021 r. globalną częstość występowania trądziku w populacji ogólnej szacuje się na 9,4 proc. Schorzenie to zwykle rozpoczyna się w okresie dojrzewania, u chłopców wzrasta z 40 proc. w wieku 12 lat do nawet 95 proc. w wieku 16 lat; podobny trend obserwuje się u dziewcząt, procentowo ów „skok” wynosi od 61 do 83 proc. Leczenie obejmuje odpowiednią pielęgnację skóry, stosowanie leków miejscowych, doustnych i zabiegów kosmetycznych, a najczęściej kombinacje tych metod. Niemniej nie w każdym przypadku terapia jest skuteczna i/lub tolerowana, dlatego trwają poszukiwania nowych.

Podczas kongresu podkreślono istotność zaleceń dotyczących antybiotykoterapii, która przynosi korzystne efekty po 12 tygodniach stosowania, jednak warto je stosować w sposób racjonalny. Zachęcano do włączania sarecykliny i innych antybiotyków o wąskim spektrum działania, które mają mniejszy wpływ na mikrobiom jelitowy niż antybiotyki szerokospektralne, a jednocześnie są skuteczne w leczeniu trądziku; przede wszystkim umożliwia to bezpieczne i skuteczne przedłużenie cyklu leczenia. Jako przykład podano dane z do tej pory niepublikowanego badania IV fazy (galderma), w którym pacjenci w wieku 17–35 lat byli leczeni kremem z trifarotenem; wykazano około 52 proc. skuteczności w skali IGA po 24 tygodniach w porównaniu z 31,4 proc. po 12 tygodniach terapii.

Dla pacjentów pragnących leczenia bez użycia środków farmakologicznych także istnieją opcje skutecznej terapii; należą do nich urządzenia wykorzystujące światło. Tu, jako przykład nowatorskiego rozwiązania, przytoczono wyniki 7-tygodniowego otwartego badania skuteczności i bezpieczeństwa urządzenia fotopneumatycznego ze światłem szerokopasmowym (opracowanego przez Strata Skin Sciences). Filtruje ono światło widzialne, co minimalizuje wchłanianie przez melaninę w naskórku, dzięki czemu zabieg jest bezpieczny dla większości typów skóry. W badaniu pacjentów z łagodnym do umiarkowanego trądzikiem twarzy w wieku od 12 do 40 lat leczenie spowodowało znaczne zmniejszenie średniej liczby zmian zapalnych i niezapalnych oraz średniego wyniku IGA w 49. dniu w porównaniu z wartością wyjściową.
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.