Specjalizacje, Kategorie, Działy

Witamina D nie wpływa istotnie na przebieg łuszczycy

Udostępnij:

Czy uzupełnienie niedoboru witaminy D ma wpływ na przebieg łuszczycy? Najnowsze dane z „British Journal of Dermatology” obalają dotychczasowe ustalenia.

Witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem światła słonecznego i wykazuje kilka ważnych działań biologicznych dla skóry. Jej regulacyjny wpływ na układ odpornościowy oraz proliferację i dojrzewanie keratynocytów ma szczególne znaczenie w przypadku łuszczycy. W dotychczasowych badaniach kliniczno-kontrolnych przeprowadzonych w warunkach szpitalnych wykazano związek między niższym poziomem witaminy D a zaostrzeniami łuszczycy. Tego typu dowody są jednak dość niskiej jakości – dotychczas brakowało tych pochodzących z większych populacji obejmujących całe spektrum przypadków tej przewlekłej choroby.

Zespół norweskich badaczy, korzystając z danych zgromadzonych podczas badania Tromsø Study w latach 2015–2016, w którym wzięło udział 19 520 uczestników populacji ogólnej w wieku 40–79 lat, poddał je analizie przekrojowej pod kątem związku stężenia witaminy D w osoczu z przebiegiem jakiejkolwiek postaci łuszczycy. Wyniki skorygowano o wpływ potencjalnych czynników zaburzających wyniki, wśród których uwzględniono miesiąc pobrania krwi, wskaźnik masy ciała, wiek i płeć.

Z ogólnej liczby 19 520 badanych (średni wiek 56,3 lat, średnie stężenie 25[OH]D, 63,4 nmol/l) 10,7 proc. cierpiało z powodu łuszczycy o różnym nasileniu i na którymkolwiek etapie życia, a 6 proc. zgłosiło aktywną chorobę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie stwierdzono związku pomiędzy stężeniem witaminy D a łuszczycą w ciągu całego życia – dla jej niedoboru wykazano nieistotny statystycznie, 2-procentowy wzrost ryzyka. Sugerowano, że związek między witaminą D a aktywną łuszczycą jest nieliniowy, ale model nie osiągnął istotności statystycznej. Istnieją jednak pewne dowody na związek łuszczycy z niedoborem tej witaminy, ale tylko w subpopulacji osób z BMI przekraczającym 27,5 kg/m2 i stężeniem witaminy D poniżej 25 nmol/l.

W powyższym badaniu wykazano, że wysokie BMI i niedobór witaminy D łącznie zwiększają ryzyko aktywnej łuszczycy bardziej niż suma tych czynników. Stąd w tej właśnie grupie chorych można rozważyć udzielenie porady dotyczącej zapobiegania niedoborom witaminy D, a najlepiej włączyć odpowiednią suplementację (szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych).

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.