Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zespół Ramsaya Hunta

Źródło: PD/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.07.2017
 
 
Kategorie: Inne
Działy: Przypadki kliniczne Aktualności
Zespół Ramsaya Hunta jest rzadką jednostką chorobową charakteryzującą się występowaniem powikłań w przebiegu półpaśca usznego. Charakterystyczne dla tego zespołu są zmiany skórne oraz uszkodzenie nerwu twarzowego i/lub przedsionkowo-ślimakowego.
Chorobę wywołuje wirus ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster virus – VZV). Ujawnienie się infekcji jest wynikiem reaktywacji latentnego VZV w zwoju kolankowym nerwu twarzowego.

Opis przypadku przedstawia chłopiec w wieku 14 lat, który został przyjęty na oddział dermatologiczny z powodu zmian pęcherzykowych w okolicy zausznej lewej. U chorego obserwowano niedomykanie szpary powiekowej oka lewego, widoczną, wyraźną asymetrię mimiki twarzy, opadanie lewego kącika ust oraz wygładzenie skóry czoła. Obraz sugerował uszkodzenie nerwu twarzowego. W skali House’a i Brackmanna oceniono uszkodzenie nerwu twarzowego jako niedowład znaczny (IV stopień).

Opis przypadku dziecka z RHS podkreśla konieczność współpracy interdyscyplinarnej, wymagający opieki i wiedzy lekarzy różnych specjalności – dermatologów, laryngologów, neurologów, specjalistów rehabilitacji oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W polskim piśmiennictwie pacjenci pediatryczni z charakterystycznymi zmianami skórnymi w przebiegu RHS są rzadko opisywani.

Przedstawiony przypadek potwierdza skuteczność terapii skojarzonej acyklowirem i prednizonem oraz rehabilitacji.

www.termedia.pl/Polpasiec-uszny-u-dziecka-w-postaci-zespolu-Ramsaya-Hunta-opis-przypadku,56,28783,1,0.html
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe