Specjalizacje, Kategorie, Działy

Związek kortykosteroidów i osteoporozy

Udostępnij:
Kortykosteroidy podawane ogólnie i wziewnie negatywnie wpływają na przebudowę kości powodując osteoporozę i złamania kości, gdy są podawane w sposób ciągły lub w dużych dawkach. Jednak ryzyko osteoporozy i poważnych złamań osteoporotycznych (MOF) po zastosowaniu miejscowych kortykosteroidów (TCS) jest w dużej mierze niezbadane.
Celem badania było zbadanie związku między skumulowaną ekspozycją na silne i bardzo silne TCS a ryzykiem osteoporozy i MOF. To ogólnokrajowe retrospektywne badanie kohortowe obejmowało 723251 dorosłych w Danii, leczonych silnymi lub bardzo silnymi TCS od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2017 r. Dane uzyskano z ogólnokrajowych rejestrów duńskich. Dane z recepty przeliczono w jednakowych dawkach na pirośluzan mometazonu (1 mg/g). Dane analizowano od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Równorzędnymi pierwszorzędowymi punktami końcowymi była diagnoza osteoporozy lub MOF. Współczynniki ryzyka (HR) skorygowane o wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny, stosowanie leków i choroby współistniejące obliczono z 95% CI, stosując modele regresji proporcjonalnego hazardu Coxa.

Do analizy włączono łącznie 723 251 dorosłych leczonych ekwiwalentem co najmniej 200 g mometazonu (52,8% kobiet; średni wiek [SD] 52,8 [19,2] lat). Stwierdzono związek pomiędzy dawką a reakcją między zwiększonym stosowaniem silnych lub bardzo silnych TCS a ryzykiem osteoporozy i MOF. Na przykład HR dla MOF wynosiło 1,01 (95% CI, 0,99-1,03) dla ekspozycji 500 do 999 g, 1,05 (95% CI, 1,02-1,08) dla ekspozycji na 1000 do 1999 g, 1,10 (95% CI, 1,07 -1,13) dla narażenia na 2000 do 9999 g i 1,27 (95% CI, 1,19-1,35) dla narażenia na co najmniej 10000 g. Zaobserwowano 3-% względny wzrost ryzyka osteoporozy i MOF przy podwojeniu skumulowanej dawki TCS (HR, 1,03 [95% CI, 1,02-1,04] dla obu). Całkowite ryzyko przypisywane populacji wynosiło 4,3% (95% CI, 2,7% -5,8%) dla osteoporozy i 2,7% (95% CI, 1,7% -3,8%) dla MOF.

Wyniki te pokazują, że stosowanie dużych skumulowanych ilości silnych lub bardzo silnych TCS było związane ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy i MOF
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.