Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Cement kostny z antybiotykiem wspomaga gojenie ran i kontuzji stopy cukrzycowej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Ding X, Yuan Y, Lu H, Wang Y , Ji K, Lu H, Xu H, Zhou J Analysis of the Effect of Antibiotic Bone Cement in the Treatment of Diabetic Foot Ulcer through Tibia Transverse Transport Orthop Surg. 2022 Aug 5. doi: 10.1111/os.13412
Kontuzje pacjentów ze stopą cukrzycową niemal zawsze powodują pojawienie się ran trudnych do wyleczenia.
Naukowcy chińscy postanowili sprawdzić, jakie byłyby efekty wykorzystania terapii, w której użyto cementu kostnego z antybiotykiem, stosując zmodyfikowaną stabilizację poprzeczną piszczelową (ABC+mTTT), by zapewnić jego penetrację i ułatwić gojenie ran. Porównano ją z terapią samą techniką zmodyfikowanej stabilizacji poprzecznej piszczelowej (mTTT).

Badacze przeprowadzili kohortową analizę retrospektywną, obejmującą 243 pacjentów z owrzodzeniami stopy cukrzycowej 3.–4. stopnia D wg TEXAS leczonych obiema technikami od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r.

Pacjentów podzielono na dwie grupy – pierwszą, składającą się ze 115 osób (78 mężczyzn i 37 kobiet, średnia wieku 70,4 ±6 lat), w której zastosowano tylko zmodyfikowaną stabilizację poprzeczną piszczelową (mTTT), oraz drugą liczącą 128 osób (89 mężczyzn i 39 kobiet, średnia wieku 68,9 ±8 lat), w której zastosowano terapię kombinowaną, używając cementu kostnego z antybiotykiem, stosując zmodyfikowaną stabilizację poprzeczną piszczelową (ABC+mTTT).

Dane, według których mierzono skuteczność terapii na jej początku i po 6 miesiącach, to czas wymagany do powrotu białych krwinek (WBC) i białka C-reaktywnego (CRP) do normalnego zakresu, czas gojenia się rany, stopień w wizualnej skali analogowej bólu (VAS), wskaźnik kostka-ramię (ABI), temperatura skóry stopy, przezskórny pomiar ciśnienia tlenu (TcPO2) i ewentualne widoczne powikłania.

Dane o rozkładzie normalnym porównano, stosując test t dla próby, dane o rozkładzie nienormalnym analizowano za pomocą jednokierunkowej analizy wariancji ANOVA.
Jak stwierdzono, czas potrzebny do powrotu WBC i CRP do normalnego zakresu oraz czas gojenia rany w grupie ABC + mTTT był istotnie krótszy niż w grupie mTTT (12,9 ±4,6 vs 22,6 ±1,6 dnia). Nie było istotnych różnic międzygrupowych w zakresie temperatury skóry stopy, wyniku VAS, ABI i TcPO2.

Wyniki oznaczają szybszą poprawę po zastosowaniu cementu kostnego z antybiotykiem jako dodatkowego elementu w terapii, choć nie stwierdzono różnic w ukrwieniu kostki w średnim horyzoncie czasowym leczenia. Jak jednak wynika z obrazu klinicznego, terapia kombinowana pozwala na szybsze kontrolowanie infekcji owrzodzenia i przyspiesza gojenie się ran.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.