Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”

Redaktor: Krzysztof Zielonka |Data: 08.11.2021
 
 
Podczas konferencji organizatorzy wydarzenia będą kontynuować zapoczątkowaną w ubiegłych latach publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.
Obserwowany od kilku lat dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiej służby zdrowia i pomocy społecznej. Trudną sytuację pogłębia dodatkowo pojawianie się kolejnych fal pandemii koronawirusa. Wyzwania te będą jednymi z najważniejszych kwestii polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W tej sytuacji najistotniejsze jest zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić to największy egzamin dla obecnego rządu i kolejnych. Z tymi zjawiskami od lat zmaga się opieka długoterminowa. Niestety, z powodu niedostatecznego zainteresowania opinii publicznej trudna sytuacja zamiast się poprawiać, ulega pogorszeniu. Uwagę mediów przykuwają jednostkowe przykłady złej jakości opieki, a nie braki systemowe. Budząc krótkotrwałe emocje, podkreśla się aspekt etyczny zdarzenia, nie informując opinii społecznej o wyczerpaniu zasobów rzeczowych i osobowych oraz o rzeczywistych kosztach i problemach związanych z zapewnieniem opieki tak licznej grupie obywateli.

Podczas tegorocznych obrad uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. o celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu oraz sukcesach i porażkach odniesionych w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

Konferencja odbędzie się 25 i 26 listopada 2021 roku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prelegentów oraz podopiecznych i personelu placówek opieki długoterminowej w tym roku organizatorzy konferencji zdecydowali się na zastosowanie hybrydowej formuły konferencji, tak aby zapewnić możliwość wyboru najbardziej dogodnej formy uczestnictwa w wydarzeniu. W ciągu tych dwóch dni jest zaplanowanych sześć interaktywnych debat tematycznych. Każda z debat odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie, a transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2021.pl. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Konferencja ma mieć charakter ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i z jednej strony zostaną dostosowane do oczekiwań społeczeństwa, a z drugiej – do możliwości państwa polskiego.

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” od początku swojego istnienia działa na rzecz systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi, rozwoju oraz profesjonalizacji środowiskowego wsparcia. Członkowie koalicji są zdania, że dla ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa osób niesamodzielnych i jakości ich życia niezwykle ważne jest, aby świadczone im usługi pomocowe i opiekuńcze były standaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:

www.opiekadlugoterminowa2021.pl

Kontakt:

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel. 22 279 49 04
e-mail: biuro@niesamodzielnym.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.