Specjalizacje, Kategorie, Działy

O roli pielęgniarki na Forum Medycyny Paliatywnej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bartosz Aleksandrowicz
|
Specjalna sesja tematyczna i wykład formalnoprawny o pułapkach różnych form wykonywania zawodu czekają na pielęgniarki podczas Forum Medycyny Paliatywnej, które odbędzie się 18 i 19 listopada.
Pielęgniarki odgrywają bardzo istotną rolę w medycynie paliatywnej, gdyż to one z reguły spędzają przy pacjencie najwięcej czasu. Tematyka poświęcona ich pracy pojawi się podczas Forum Medycyny Paliatywnej drugiego dnia konferencji, w sobotę.

Sesję otworzy wystąpienie dr n. o zdr. Karoliny Włostowskiej poświęcone wybranym narzędziom oceny pacjenta w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacji interwencji kryzysowej. Należy jednak pamiętać, że opieka paliatywna dotyczy nie tylko chorego, lecz także jego bliskich. O głównym zadaniu w tym zakresie mówić będzie dr n. o zdr. Agata Panas, przedstawiając temat wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny w chorobie i niepełnosprawności jako sytuacji trudnej. Sesję zakończy natomiast wykład „Godne życie, godne umieranie” mgr Bożeny Łukaszek.

Treści poświęcone pielęgniarkom nie zostaną jednak wyczerpane na specjalnej sesji. O sytuacji w tym zawodzie medycznym mowa będzie również na sesji prawnej, kiedy mgr Agnieszka Przybył przedstawi pułapki różnych form wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki.

Na Forum Medycyny Paliatywnej zapraszamy do Warszawy 18 i 19 listopada. Zapraszamy!

REJESTRACJA
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.