Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rak płuc 2021: Nowe refundowane terapie i przełomowe odkrycia

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bartosz Aleksandrowicz
|
Nowotwory płuc pozostają najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów onkologicznych w Polsce. Pacjenci z wielką uwagą śledzą każde doniesienia o nowych terapiach i dostępnych lekach, które dają nadzieję na skuteczną walkę z chorobą. O tym, co nowego przyniósł kończący się rok i czego spodziewać się można w kolejnych miesiącach, opowiedzą 18 stycznia 2022 r. specjaliści podczas bezpłatnego webinaru.
Rak płuc jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej onkologii nie tylko w naszym kraju. Każdy kolejny rok przynosi duże zmiany w zakresie diagnostyki czy dostępu do nowych terapii lekowych. Rok 2021 przyniósł korzystne zmiany na liście leków refundowanych, będące realizacją postulatów składanych od dłuższego czasu.

1 stycznia do listy dołączono durwalumab – lek dla chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia konsolidującego po jednoczasowej chemio- i radioterapii. Jest to pierwsze leczenie z intencją wyleczenia w programie lekowym dotyczącym NDRP. Jak podkreśla kierownik naukowy webinaru, prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, zastosowanie durwalumabu dla wskazanej grupy pacjentów wyraźnie zwiększa odsetek chorych trwale wyleczonych z choroby nowotworowej, a przy tym wiąże się z niskim ryzykiem ciężkich działań niepożądanych.

Nowe możliwości otworzyło też przesunięcie leczenia ozymertynibem dla chorych na EGFR + NDRP, co zwiększa opcje leczenia chorych z mutacją w genie EGFR i wspiera indywidualizację terapii. Z kolei dla pacjentów bez mutacji genu EGFR i bez rearanżacji genów ALK i ROS1 w niedrobnokomórkowym raku płuca wprowadzono niedostępny wcześniej wariant terapii łączonej pembrolizumabem z chemioterapią.

Szansę na skuteczne leczenie otrzymały też osoby cierpiące na drobnokomórkową odmianę raka płuca, która jest najbardziej złośliwą jego postacią. W tym przypadku ze względu na wczesny rozsiew leczenie chirurgiczne należy do rzadkości, a kluczowe są chemioterapia i uzupełniająca radioterapia. Przez 30 lat jedyną opcją leczenia była chemioterapia oparta na pochodnych platyny. Teraz pojawiła się szansa na nowocześniejsze leczenie, bowiem na liście refundacyjnej znalazł się też atezolizumab. Wraz z tą zmianą dołączono też kolejne substancje w terapii NDRP – brygatynib, lorlatynib i dakomitynib.

Zmiany w programach lekowych mają niezwykle istotne znaczenie dla bieżącego leczenia pacjentów w kraju, ale ważne odkrycia badawcze przedstawiono również na forum europejskim i światowym. Podczas World Conference on Lung Cancer zaprezentowano wyniki badania klinicznego dowodzącego skuteczności działania sotorasybu na pacjentów z zaawansowanym NDRP z mutacją KRAS G12C. Pod koniec roku został on warunkowo zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków.

Przełomowa może okazać się też decyzja o zarejestrowaniu w Unii Europejskiej ozymertynibu w leczeniu adiuwantowym NDRP. Badanie ADAURA przeprowadzono na grupie chorych z NDRP z mutacją aktywującą w genie EGFT, którzy przeszli radykalny zabieg operacyjny. Jak podsumował prof. Kowalski po zapoznaniu się z wynikami, dzięki zastosowaniu ozymertynibu ryzyko nawrotu raka płuca lub zgonu tych pacjentów spadło o mniej więcej 80 proc, podczas gdy podanie klasycznej chemioterapii obniża to ryzyko zaledwie o 5 proc. Takich wyników w przypadku raka płuc świat jeszcze nie widział!

Podczas konferencji online Podsumowanie Roku 2021 w Raku Płuca, Co Nas Czeka w 2022? prezes Polskiej Grupy Raka Płuca prof. Dariusz M. Kowalski oraz zaproszeni przez niego eksperci przedstawią w syntetycznej i praktycznej formie najważniejsze doniesienia AD 2021, odpowiedzą na wszystkie pytania, a także pokuszą się o prognozę tego, co może nas czekać w kolejnym roku.

Webinar odbędzie się 18 stycznia o godzinie 19.00. Zapraszamy już teraz do bezpłatnej rejestracji!

BEZPŁATNA REJESTRACJA
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.