Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Oxandrolon zastosowany u pacjentów z ciężkimi oparzeniami

Źródło: N R L Gusti, I D Saputro, S Rizaliyana, O N Putra. Effects Of Oxandrolone On Lean Body Mass (Lbm) In Severe Burn Patients: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Trial. Ann Burns Fire Disasters. 2022 Mar 31;35(1):55-61
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 06.06.2022
 
 
Tagi: oxandrolon
Oxandrolon jest skuteczny jako środek pomocniczy, zapobiegający katabolizmowi mięśni, czyli skutkowi hipermetabolizmu u pacjentów z ciężkimi oparzeniami.
Międzynarodowy zespół naukowo-kliniczny zajął się problemem leczenia powikłań przy ciężkich ranach oparzeniowych. Występują w nich często stany hipermetaboliczne spowodowane podwyższeniem poziomu cytokin prozapalnych i hormonów stresu.

Stany hipermetaboliczne są zagrażającym życiu zespołem chorobowym, w którym na skutek różnych przyczyn dochodzi do szybkiego uwolnienia hormonów tarczycy. Efektem są zaburzenia wielonarządowe przebiegające z wysoką gorączką, pobudzeniem, niepokojem, tachykardią, wymiotami i biegunką, często także zaburzeniami krążenia.

Hipermetabolizm, jeśli nie zostanie wygaszony, może prowadzić do katabolizmu białek mięśniowych, wywołując osłabienie, infekcje i opóźnione gojenie się ran.

Klinicyści postanowili zastosować oxandrolon – środek anaboliczny z niewielkimi skutkami ubocznymi. Naukowcy zamierzali sprawdzić, jak jego zastosowanie wpłynie na beztłuszczową masę ciała (LBM) u pacjentów z ciężkimi oparzeniami. Przeprowadzono badanie podwójnie ślepe, randomizowane i kontrolowane placebo w szpitalnym ośrodku leczenia oparzeń.

Czternastu pacjentów z ciężkimi oparzeniami podzielono losowo na dwie grupy – grupę oxandrolonu i grupę placebo. Oxandrolon podawano w dawce 0,1 mg/kg dwa razy dziennie przez 14 kolejnych dni. Szacowaną beztłuszczową masę ciała (eLBM) dla każdej grupy mierzono przy przyjęciu (dzień 0) i dzień 14. Beztłuszczowa masa ciała zmniejszyła się znacząco z 48,69 ±7,71 do 46,70 ±7,96 w grupie placebo. Nie było znaczącego spadku LBM w grupie oxandrolonu. Delta LBM przed i po leczeniu wynosiła 0,38 ±1,64 w grupie oxandrolonu i –1,32 ±1,23 w grupie placebo. Podczas podawania w grupie oxandrolonu nie wystąpiły żadne niepożądane skutki.

Jak stwierdzono, oxandrolon jest skuteczny jako środek pomocniczy, zapobiegający katabolizmowi mięśni jako skutkowi hipermetabolizmu u pacjentów z ciężkimi oparzeniami.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.