Specjalizacje, Kategorie, Działy

Osocze bogatopłytkowe plus UV na trudno gojące się rany

Udostępnij:

Trudno gojące się rany to duże wyzwanie, jednak – jak pokazuje najnowsza publikacja z „International Wound Journal” – bardzo dobre efekty przynosi jednoczesne zastosowanie osocza bogatopłytkowego oraz laseroterapii.

Według definicji International Society for Wound Healing rany przewlekłe to takie, które pozostają oporne na leczenie, nie można ich normalnie, terminowo i w uporządkowany sposób zagoić lub nie mogą osiągnąć integralności funkcjonalnej i anatomicznej po 3 miesiącach interwencji. Do tego typu ran należą te spowodowane infekcjami, urazami uciskowymi, cukrzycą, oparzeniami oraz owrzodzeniami tętniczymi i żylnymi. Uszkodzeniom skóry towarzyszy zwykle penetracja głębszych tkanek, która wymaga wielokrotnej interwencji i często jest trudna do wyleczenia przy użyciu tradycyjnych terapii, co prowadzi do bólu i stanowi wyzwanie dla klinicystów.  

Niestety, obecnie nie ma standardowych wytycznych dotyczących leczenia tego typu ran, stąd wysiłki badaczy zmierzają do systematycznego, niekiedy żmudnego gromadzenia materiału dowodowego. Zespół badaczy z Xiangnang University przeprowadził badanie z udziałem 60 pacjentów cierpiących z powodu ran opornych na leczenie. Po 20 pacjentów przydzielono do każdej z dwóch grup kontrolnych – w pierwszej oprócz standardowej opieki stosowano także terapię promieniowaniem ultrafioletowym, w drugiej osoczem bogatopłytkowym; docelowa grupa badawcza zaś została poddana obu tym interwencjom w ramach jednego schematu leczenia. Efekt oceniono po miesiącu.  

Zaobserwowano, że w grupie badawczej, po 2 do 4 cykli podawania osocza rany się zagoiły. Potrzebny do tego czas wyniósł od 20 do 30 dni (mediana około 25), a opatrunki zmieniano od 4 do 7 razy. Wyniki można uznać za spektakularne, gdyż w obu grupach kontrolnych czas do wygojenia wynosił ponad 40 dni z koniecznością nawet 20-krotnej zmiany opatrunku. Kolejną korzyścią przedstawionej łączonej terapii jest skrócenie hospitalizacji z 13 do 7 dni. Ponadto w grupie leczonej naskórkowy czynnik wzrostu, insulinopodobny czynnik wzrostu, płytkopochodny czynnik wzrostu i transformujący czynnik wzrostu β były nieco wyższe, a stężenie VEGF był istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.  

Badanie wskazuje, że osocze bogatopłytkowe w połączeniu z terapią UV znacząco zwiększyło stężenie czynników wzrostu w ranach, przyspieszyło ich gojenie, skróciło czas leczenia i zmniejszyło koszty, stąd wydaje się bardzo cenną opcją leczenia, tym bardziej że są to metody dość dobrze dostępne.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.