Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wczesna opieka pooperacyjna po pomostowaniu aortalno-wieńcowym

Udostępnij:

Profesjonalna opieka pielęgniarska jest ważnym elementem w procesie rekonwalescencji pacjenta po operacji pomostowania tętnic wieńcowych i stanowi duże wyzwanie dla personelu medycznego.

Szczególnie istotna jest wczesna opieka pooperacyjna, gdy pacjent jest nieprzytomny, zaintubowany i całkowicie zależny od zaawansowanej technologii oraz profesjonalnego działania zespołu medycznego. Celem pracy jest przedstawienie modelu opieki pooperacyjnej z uwzględnieniem najczęstszych powikłań występujących u pacjentów bezpośrednio po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Korzystając z zasobów bazy PubMed, dokonano analizy piśmiennictwa medycznego. Kryterium wyszukiwania były słowa kluczowe: pomostowanie tętnic wieńcowych, postępowanie pooperacyjne, opieka pielęgniarska. Opieka pooperacyjna po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego stanowi wyzwanie dla personelu medycznego. Należy podejmować dalsze badania w celu wypracowania skutecznych metod zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym.

Pełna treść artykułu: Wybrane aspekty wczesnej opieki pooperacyjnej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym w perspektywie zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.