Specjalizacje, Kategorie, Działy

Telemedycyna korzystnym rozwiązaniem dla osób z zespołem stopy cukrzycowej

Udostępnij:

Dzięki telemedycynie chory nie musi już przeprowadzać (niekiedy skomplikowanej) operacji logistycznej, by dostać się do placówki medycznej. Czy jest to jednak z korzyścią dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej? Odpowiedź przedstawiono w  „Advances in Wound Care”.

Roczna zapadalność na owrzodzenia związane z cukrzycą na całym świecie wynosi od 9,1 do 26,1 mln. U 15 do 25 proc. diabetyków w ciągu życia rozwinie się to powikłanie, a ponieważ liczba nowo zdiagnozowanych chorych zwiększa się z roku na rok, częstość występowania różnego rodzaju następstw również będzie wzrastać. Według danych literaturowych zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną większej liczby przyjęć do szpitala niż jakiekolwiek inne powikłanie tej choroby podstawowej. Stąd, z racji bardzo dużej liczby chorych, niezbędne jest tworzenie jak najlepszych systemów sprawowania opieki, a jednym z cennych elementów mogłaby być wspomniana telemedycyna.

Z powyższych względów zespół naukowców z Shanghai East Hospital przeprowadził metaanalizę oceniającą wpływ telewizyt na wyniki leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Z ośmiu dużych baz danych wyekstrahowano 10 badań z udziałem 1678 pacjentów, a analizę materiału źródłowego przeprowadzono za pomocą Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention. W porównaniu do wizyt z fizycznym stawieniem się pacjenta w gabinecie wizyty telemedyczne istotnie zmniejszyły odsetek amputacji – aż o 36 proc, a ponadto redukcji uległy całkowite koszty leczenia, nieco spadła średnia glikemia na czczo i istotnie poprawiło się średnie stężenie hemoglobiny glikowanej. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy grupą korzystającą z telemedycyny a grupą leczoną metodą bezpośrednią pod względem tempa gojenia się ran i śmiertelności.  

Wykazano zatem, że telemedycyna przynosi ważne korzyści pacjentom cierpiącym z powodu zespołu stopy cukrzycowej; jej implementacja w powszechny system opieki z pewnością jest trudna, niemniej na obecnym etapie może stanowić bardzo cenne uzupełnienie, zwłaszcza dla osób zmagających się z trudnościami w poruszaniu się i/lub komunikacją.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.