SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Leczenie zespołu jelita drażliwego kierunek - psychoterapia!
Źródło: AK/www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(18)30310-8/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 03.12.2018
 
 
Tagi: IBS, hipnoterapia
Zespół jelita drażliwego... Jakże często o nim słyszymy. Zazwyczaj nie jest to przypadłość groźna, lecz z pewnością bywa bardzo przykra. Jest to choroba funkcjonalna, dlatego oprócz terapii farmakologicznych prowadzone są badania nad stosowaniem różnych form psychoterapii.
Kolejne doniesienia na ten temat ukazały się ostatnio w bardzo prestiżowych czasopismach naukowych, the Lancet Gastroenterology & Hepatology oraz the American Journal of Gastroenterology.

Holenderscy badacze przeprowadzili badanie IMAGINE oceniające skuteczność hipnoterapii indywidualnej i grupowej w leczeniu symptomów IBS. Pacjentów przydzielono losowo w stosunku 3:3:1 do 6 sesji hipnoterapii indywidualnej (n=120), hipnoterapii grupowej (n=124) i edukacyjnej terapii wspomagającej (grupa kontrolna; n=43). Pacjentów poddano ocenie po 3 i 12 miesiącach od rozpoczęcia postępowania. Pierwszorzędnym celem było złagodzenie dolegliwości, zdefiniowane jako odczuwanie ulgi raz na tydzień, trzy lub cztery razy w ciągu 4 kolejnych tygodni. Okazało się, że odpowiedź na terapię wystąpiła aż u 40,8% pacjentów poddanych hipnoterapii indywidualnej, 33,2% poddanych hipnoterapii grupowej i u 16,7% pacjentów z grupy kontrolnej po 3 miesiącach leczenia. Po 12 miesiącach okazało się, że odsetek ten wynosi odpowiednio 40,8%, 49,5% oraz 22,6%. Badanie wykazało, że hipnoterapia jest znacznie bardziej skuteczna od terapii edukacyjnej po 3 (OR 2,9, p=0,024) i 12 (OR 2,8, p=0,0185) miesiącach leczenia. Dane te wskazują pewien obiecujący kierunek terapeutyczny; problemem pozostaje jedynie wdrożenie takiego postępowania na szeroką skalę.

W kolejnym badaniu, przeprowadzonym przez zespół amerykańskich naukowców, 436 pacjentów z opornym na leczenie IBS przydzielono do 4 sesji domowej terapii poznawczo-behawioralnej, 10 sesji standardowej terapii poznawczo-behawioralnej lub do 4 sesji terapii edukacyjnej. Badanych oceniono po 2 tygodniach oraz 3,6,9 i 12 miesiącach postępowania. Okazało się, że pacjenci poddani terapii poznawczo-behawioralnej charakteryzowali się odpowiednio 39- i 33-procentowym odsetkiem odpowiedzi, w porównaniu do 19% w grupie kontrolnej (p<0,05).

Skutecznie i bez ryzyka powikłań - tak w skrócie można scharakteryzować stosowanie hipnoterapii i terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zespołu jelita drażliwego. Pytanie tylko, czy jest możliwe ich rozpowszechnienie w naszym systemie opieki zdrowotnej?
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe