SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mikrobiota jamy ustnej a rak jelita grubego
Źródło: Gut/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 16.07.2018
 
 
W czasopiśmie Gut opublikowano badanie przekrojowe dotyczące badania składu mikrobioty jamy ustnej, śluzówki jelita grubego i w stolcu w grupach osób z rozpoznanym rakiem jelita grubego (n=99), obecnością polipów jelita grubego (n=32) i w grupie kontrolnej (n=109).
Analiza sekwencji DNA i 16S rRNA wykazała znaczące różnice pomiędzy grupami w składzie mikrobioty. Grupa z rozpoznanym rakiem jelita grubego charakteryzowała się m.in. obecnością w wymazach z jamy ustnej większą ilością bakterii rodzaju Streptococcus i Prevotella. Wykazano również, że istnieją podobieństwa w składzie bakterii zasiedlających śluzówki jamy ustnej oraz jelita grubego, podobieństwa były szczególnie znaczące dla grupy osób z rozpoznanym rakiem jelita grubego.

Powszechnie znany jest fakt, że tzw. dieta zachodnia, jest związana ze zwiększeniem ryzyka rozwoju raka jelita grubego. Wiadomo również, że mikrobiota przewodu pokarmowego jest modyfikowana przez spożywany pokarm – dla przykładu bakterie Lachnospiraceae występują w mniejszych ilościach u osób spożywających dietę zachodnią. W badaniu wykryto, że obfite występowanie bakterii Lachnospiraceae miało ujemny związek z zajęciem śluzówki jelita grubego przez mikrobiotę jamy ustnej związanej z rakiem jelita grubego. Odkrycie to sugeruje istnienie taksonów, które mogą działać prewencyjnie na rozwój raka jelita grubego oraz możliwość modyfikacji tego ryzyka przez zmiany diety.

Zaproponowano model rozróżniania pacjentów z obecnością polipów/raka jelita grubego od grupy kontrolnej, bazujący na analizie składu mikrobioty pochodzącej z wymazu jamy ustnej, wskazywał osoby z rakiem z czułością równą 53%, dla polipów 67% i specyficznością równą 96% . Gdy do modelu dołączono wyniki analizy mikrobioty pochodzącej z próbek stolca, czułość modelu wzrosła dla wskazywania osób z rakiem wzrosła do 76%, dla osób z polipami do 88%.

Różnice w składzie mikrobioty między grupami badawczymi mogą być związana z ich efektem zwiększającym ryzyko nowotworzenia lub zapobiegającym temu procesowi. Wyjaśnienie wpływu poszczególnych taksonów na ryzyko powstawania polipa i w konsekwencji zezłosliwienia zmiany wymagać będzie długoletnich badań obserwacyjnych.

Przedstawiona praca może być podstawą do opracowania nowych metod screeningowych raka jelita grubego opartych na badaniu składu bakterii komensalicznych jamy ustnej.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe