GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Opis przypadku: endometrioza jako przyczyna niedrożności jelit

Źródło: Endometriosis with an acute colon obstruction: a case report; David N Baden, Anthony van de Ven and Paul CM Verbeek; Journal of Medical Case Reports 2015, 9:150 doi:10.1186/s13256-015-0609-5
Autor: Andrzej Kordas |Data: 03.08.2015
 
 
31-letnia kobieta zgłosiła się do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu narastającego bólu i wzdęcia brzucha z towarzyszącymi nudnościami. Z wywiadu wynikało, iż dolegliwości bólowe brzucha oraz przewlekłe zaparcia doskwierały jej od 17 roku życia. Z powodu opisanych dolegliwości pozostawała pod opieką poradni gastroenterologicznej, jednakże przeprowadzone badania laboratoryjne oraz kolonoskopia nie wykazały nieprawidłowości.
Miesiąc wcześniej pacjentka była hospitalizowana w oddziale chirurgicznym z powodu znacznego osłabienia łaknienia, nudności oraz zaparcia stolca od 10 dni. W wykonanych badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w przeglądowym zdjęciu RTG jamy brzusznej uwidoczniono wykładniki przewlekłych zaparć. W wyniku zastosowanego leczenia zachowawczego uzyskano ustąpienie dolegliwości, a pacjentkę wypisano do domu.

W trakcie obecnej hospitalizacji w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego pacjentka negowała utratę masy ciała. W jej relacji od czasu pobytu na oddziale chirurgicznym rytm wypróżnień uległ normalizacji. Odrębnym problemem były zgłaszane niepowodzenia w zajściu w ciążę, mimo starań trwających od około 12 miesięcy.

W przeprowadzonym badaniu fizykalnym stwierdzono wzdęcie brzucha z wypukiem bębenkowym, żywą perystaltykę jelit, tkliwość powłok brzusznych przy palpacji oraz ujemne objawy otrzewnowe. W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych: stężenie hemoglobiny 7.8 mmol/l, leukocyty 6.8×104, CRP - 8.0 mg/l. Przeglądowe badanie RTG jamy brzusznej oraz wykonana następnie tomografia komputerowa jamy brzusznej uwidoczniły znacznie poszerzoną kątnicę (do 9 cm), obstrukcję w obrębie esicy oraz poszerzenie okrężnicy. Ze względu na uwidocznione poszerzenie kątnicy zadecydowano o przeprowadzeniu ratunkowej kolonoskopii, celem odbarczenia jelita. Jednakże z powodu znacznego zwężenia dystalnego odcinka jelita grubego nie udało się przeprowadzić badania.

W związku z powyższym, zadecydowano o przeprowadzeniu laparotomii. W czasie zabiegu zidentyfikowano izolowane zwężenie w obrębie okrężnicy esowatej, sugerujące wyglądem makroskopowym złośliwy proces nowotworowy. Przeprowadzono resekcję przewężenia, a jelito zespolono koniec do końca. Z powodu znacznego poszerzenia kątnicy zadecydowano o wyłonieniu czasowej ileostomii. Inspekcja narządów jamy brzusznej nie wykazała patologii w obrębie wątroby, otrzewnej oraz miednicy. Po zabiegu nie odnotowano powikłań. Pacjentkę wypisano do domu w 7 dobie po zabiegu operacyjnym, z zaleceniami ponownego zgłoszenia się do Oddziału za 3 miesiące, celem wykonania odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.

Makroskopowo, w obrębie poddanego resekcji fragmentowi esicy widoczne były ogniska zwłóknienia oraz stwardnienie ściany jelita, bez cech dodatkowej patologii w obrębie błony śluzowej jelita. W obrębie ściany jelita uwidoczniono guz o średnicy 4.4 cm, bez styczności z błoną śluzową jelita. W ocenie mikroskopowej, w obrębie guza stwierdzono obecność nabłonkowych struktur cewkowych otoczonych zrębem oraz ogniskami krwotocznymi, co zadecydowało o rozpoznaniu endometriozy.

Reasumując, endometrioza naciekająca stanowi proces chorobowy, który może manifestować się dużą różnorodnością objawów klinicznych. Chorobę warto wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej przyczyn niedrożności jelit, zwłaszcza w przypadku kobiet w wieku prokreacyjnym.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe