GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przygotowanie jelita do operacji nie ma sensu?

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31269-3/fulltext?utm_campaign=clinical19&utm_content=98404536&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292
Autor: Alicja Kostecka |Data: 21.08.2019
 
 
W celu zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego, w chirurgii jelita grubego stosuje się schemat MOABP, obejmujący mechaniczne czyszczenie światła jelita ( preparaty o działaniu przeczyszczającym) oraz antybiotykoterapię (mechanic and oral antibiotic bowel preparation). Różne wytyczne zalecają ten rodzaj podejścia okołooperacyjnego, niemniej dowody statystyczne na przewagę MOABP nad zupełnym nieprzygotowywaniem okrężnicy (NBP, no- bowel preparation) nie są przekonujące.
Zespół Koskenvuo et al. dokonał wieloośrodowej randomizowanej analizy obu technik (MOABP vs NBP), otrzymując zaskakujące wyniki.

Procentowa ilość powikłań w postaci zakażenia rany pooperacyjnej wynosiła odpowiednio dla pierwszej grupy 7% (13 z 196 pacjentów) oraz 11% ( 21 z 200 pacjentów) dla grupy drugiej. Odsetek chorych, u których doszło do nieszczelności zespolenia jest w obu grupach taki sam i wynosi 4% ( 7 vs 8 pacjentów).

W świetle tych danych intensywne przygotowywanie jelita grubego do zabiegu techniką MOABP wydaje się nie znajdować uzasadnienia statystycznego. Rezultat tych badań stanowi dobitny przykład uzasadnienia dla medycyny opartej na dowodach (evidence- based medicine). Matematyczne sposoby oceny skuteczności terapii często przeczą zdrowemu rozsądkowi, lecz mają jedną zaletę, są bardziej obiektywne, niż osobiste przekonania operatora.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe