Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zespół metaboliczny a ostre zapalenie trzustki: badanie kliniczno-kontrolne

Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 07.01.2021
 
 
Ostre zapalenie trzustki (AP) jest chorobą zapalną trzustki, która może prowadzić do zagrożenia życia. Według sondażu roczny wskaźnik zachorowań na AP wzrósł o 100% w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Głównymi patogennymi przyczynami AP są kamienie żółciowe i spożycie alkoholu. Uważa się, że inne czynniki, takie jak palenie i czynniki genetyczne, są również związane z występowaniem AP.
Przeprowadzono szpitalno-kontrolne badanie kliniczne. Wzięło w nim udział łącznie 705 pacjentów przyjętych do szpitala od stycznia 2016 do grudnia 2018 roku. Badanych podzielono na grupę badawczą i grupę kontrolną, w zależności od rozpoznania: Zgodnie ze zrewidowaną klasyfikacją Atlanta z 2012 r. do grupy przypadków włączono pacjentów z rozpoznaniem AP. Pacjenci bez historii AP lub jakiejkolwiek choroby związanej z zespołem metabolicznym zostali przydzieleni do grupy kontrolnej. Kontrole dopasowano do przypadków indywidualnie według płci i wieku (stosunek kontrola/przypadek = 1). Częstość występowania zespołu metabolicznego u pacjentów z AP wyniosła 30,9% i była częstsza niż w grupie kontrolnej (13,2%) (OR 2,837; 95% CI 1,873–4,298, p <0,001). W analizie regresji wieloczynnikowej historia palenia lub spożycia alkoholu i kamieni żółciowych w wywiadzie była istotnie związana z AP (OR 2,441; 95% CI 1,865–5,172, p <0,001; OR 1,77; 95% CI 1,060–2,977, p = 0,029; OR 28,995; 95% CI 13,253–63,435, p <0,001). Ponadto występowanie AP było istotnie związane z cholesterolem całkowitym (TC) (OR 1,992; 95% CI 1,246–3,183, p = 0,004), triglicerydami (TG) (OR 2,134; 95% CI 1,403–3,245 , p <0,001), hiperglikemią (OR 2,261; 95% CI 1,367–3,742, p = 0,001) i apolipoproteiną A (Apo A) (OR 0,270; 95% CI 0,163–0,447, p <0,001).
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.