Specjalizacje, Kategorie, Działy
AOTMiT

AOTMiT o skuteczności szczepień przeciwko HPV

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznała, że obie dostępne w Polsce szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) są skuteczne w zapobieganiu nowotworom szyjki macicy.
Jak zaznacza w swojej opinii AOTMiT, aktualnie dostępne są dwie szczepionki przeciw HPV – 2-walentna i 9-walentna. Genotypy 16 i 18 odpowiedzialne są za zwiększone ryzyko raka szyjki macicy. Obie dostępne szczepionki generują przeciwciała zwalczające wirusy o takim genotypie. 9-walentna posiada ponadto antygeny typów (6, 11, 31, 33, 45, 52, 58).

– Wobec braku wiarygodnych dowodów na wyższość kliniczną którejkolwiek w zakresie istotnych klinicznie punktów końcowych, o wyborze preparatu winna decydować cena i wynikająca z niej efektywność ekonomiczna – czytamy w opinii RP AOTMiT.

Eksperci Rady Przejrzystości zwracają uwagę, że brakuje klinicznej próby z randomizacją bezpośrednio porównującej skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki 2-walentnej ze szczepionką 9-walentną w zakresie istotnych punktów końcowych. Jednocześnie jest duża różnica ceny dostępnych szczepionek przeciw HPV.

Ponadto eksperci rekomendują, że zasadne jest objęcie powszechnymi szczepieniami przeciw HPV dziewcząt i chłopców w wieku 12–13 lat, od 2023 r. Przy czym te roczniki odpowiadają populacji młodzieży urodzonej w roku 2010 i 2011. Szczepienia powinny być wykonywane do ukończenia 14. roku życia. Na podstawie struktury ludności według wieku populacja młodzieży urodzonej w roku 2010 wynosi 413 190, natomiast populacja młodzieży urodzonej w roku 2011 wynosi 396 020 osób. W 2024 roku populacja docelowa szczepień obejmie młodzież urodzoną w 2012 roku, tj. 388 780 osób.

Pełna treść stanowiska AOTMiT dostępna jest pod linkiem: „Protokół nr 51/2022 z posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT”.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.