Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cewnik Foley'a vs. mizoprostol w indukcji porodu: wyniki metaanalizy

Redaktor: Karolina Zientarska |Data: 26.01.2021
 
 
Na łamach Ultrasound in Obstetrics&Gynecology opublikowano przegląd systematyczny z metaanalizą dotyczący porównania skuteczności cewnika Foley'a z doustnym mizoprostolem w indukcji porodu.
Badacze zidentyfikowali w sumie 4 randomizowane badania kliniczne, które udostępniły rekordy uczestników. W sumie dostępne dane dotyczyły 2815 kobiet z czego 1399 zostało zrandomizowanych do cewnika Foley'a, a 1416 do doustnego mizoprostolu. Zastosowanie cewnika Foley'a wiązało się z nieco mniejszą szansą uzyskania porodu drogą naturalną w porównaniu z mizoprostolem (RR=0,95; 95% CI: 0,91–0,99). Nie odnotowano istotnych różnic w ryzyku niekorzystnych zdarzeń u matki (RR=1,00; 95% CI: 0,97–1,03), jednak w przypadku mizoprostolu częściej dochodziła do niekorzystnych zdarzeń u dziecka (poród martwy, śmierć w okresie 28 dni po porodzie, drgawki u noworodka, przyjęcie na oddział intensywnej terapii neonatologicznej, zaburzenia oddechowe) w porównaniu z cewnikiem (RR=0,71; 95% CI: 0,48–1,05; związek na granicy istotności statystycznej).
W porównaniu z doustnym mizoprostolem cewnik Foley'a wiązał się z nieco mniejszą szansą na indukcję porodu jednak rzadziej dochodziło do niekorzystnych zdarzeń w okresie prenatalnym u dziecka.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.