SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Embolizacja skuteczniejsza od wiązki fal ultradźwiękowych w leczeniu mięśniaków macicy
 
Mięśniaki macicy bywają objawowe nawet w około połowie przypadków i są jedną z najczęstszych przyczyn usunięcia narządu. Jednak wraz z rozwojem mniej inwazyjnych technik leczenia coraz częściej istnieje możliwość uniknięcia histerektomii, co wiąże się z korzyściami w postaci m.in. mniejszego ryzyka powikłań czy szybszego powrotu do pełni zdrowia.
Stosowanie nowych technik rodzi pytania o to, która z nich jest tą najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą. Na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology ukazały się wyniki badania porównującego skuteczność embolizacji tętnic macicznych i wiązki ultradźwięków sterowanej za pomocą rezonansu magnetycznego (MRg-FUS).

Do badania włączono 83 kobiety w wieku przedmenopauzalnym (średnia wieku 44,4 lat) z objawowymi mięśniakami macicy - spośród nich 43 zostały poddane MRg-FUS, a u 40 wykonano embolizację tętnic macicznych. Jako wskaźniki skuteczności technik przyjęto konieczność interwencji z powodu nawrotu mięśniaków po 36 miesiącach od leczenia, zmiany stężenia AMH, jakość życia, ból i funkcje seksualne.

Okazało się, że ryzyko reinterwencji jest znacząco wyższe przy zastosowaniu MRg-FUS niż przy embolizacji (HR 2,81; 95% CI, 1,01-7,79). Wykonanie embolizacji wiąże się także ze znacznie większym bezwzględnym spadkiem poziomu AMH po 24 miesiącach w porównaniu z MRg-FUS. Wzrost jakości życia i ustąpienie dolegliwości bólowych odnotowano w obu grupach, przy czym efekt ten okazał się nieco lepiej wyrażony w grupie poddanej embolizacji. Dowiedziono również, że czynnikami ryzyka nawrotu mięśniaków jest wysoki poziom AMH przed leczeniem oraz młody wiek pacjentki.

Powyższe badanie sugeruje wyższą skuteczność embolizacji tętnicy macicznej, jednak w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia wyższości jednej z wymienionych metod wskazane byłyby badania na większej grupie pacjentek.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe