Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

NFZ zamienia warunki umów na świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Autor: Monika Stelmach |Data: 24.05.2021
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza przedłużyć umowy świadczeniodawcom bez przeprowadzania nowych konkursów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy „Za życiem”.
Jak czytamy w uzasadnieniu NFZ: „Mając na uwadze wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpierw stanu zagrożenia epidemicznego (mocą przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), a następnie stanu epidemii (mocą przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń: KOC II/III, DOK oraz KO-CZR bez konieczności przeprowadzania nowych postępowań, wprowadza się możliwość przedłużenia obowiązywania dotychczasowych umów do 31 grudnia 2021 r. na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

Jednocześnie dla potrzeb przeprowadzania nowych postępowań na realizację przedmiotowych świadczeń uporządkowano przepisy zarządzenia poprzez:
- uchylenie przepisu dotyczącego zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.,
- dodanie możliwości realizacji świadczeń KOC II/III, DOK czy KO-CZR po realizacji uprzednio umowy w zakresie odpowiednio KOC II/III, DOK czy KO-CZR.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”.


Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Zarządzenie nr 93/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe