Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Obniżenie masy ciała to zwiększenie szansy na ciążę

Udostępnij:

Rosnąca częstość występowania otyłości na świecie stwarza istotne zagrożenie dla płodności. Jakie są optymalne strategie postępowania w tym przypadku? Wielu cennych danych dostarcza najnowsza metaanaliza z prestiżowego „Human Reproduction Update”.

Znalezienie najodpowiedniejszych strategii odchudzania i poprawy owulacji u kobiet z nadwagą lub otyłością jest kwestią istotną klinicznie i wymaga dokładnej walidacji. Takiej właśnie podjął się zespół naukowców z Hiszpanii oraz Chile, który w metaanalizie ocenił wpływ ćwiczeń fizycznych, zbilansowanej jakościowo diety i interwencji farmakologicznych na BMI, owulację i profil hormonalny u kobiet w wieku rozrodczym z nadwagą lub otyłością.

Dokonano przeglądu baz danych PubMed, Scopus, Web of Science, PsycINFO i Cochrane Library pod kątem randomizowanych, kontrolowanych badań oceniających wpływ wyżej wymienionych zależności; w sumie, po selekcji, włączono 95 badań z udziałem 9910 kobiet.

Wzrost wskaźnika owulacji następuje wręcz skokowo

Wykazano, że w porównaniu z grupą kontrolną stosowanie zbilansowanej jakościowo diety wraz z lekami obniżającymi masę ciała prowadzi do spadku BMI o średnio 2,61 (kg/m2), a dodatkowo wprowadzony program ćwiczeń fizycznych daje efekt spadku o 2,35 (kg/m2).

Wzrost wskaźnika owulacji następuje wręcz skokowo przy stosowaniu ćwiczeń w połączeniu z dietą i induktorami owulacji (wzrost 7,15-krotny) oraz ćwiczeń w połączeniu z dietą i lekami obniżającymi masę ciała (4,8-krotny wzrost). Natomiast aktywność fizyczna w połączeniu z dietą i lekami były najskuteczniejszą strategią obniżania poziomu testosteronu oraz trzecią najskuteczniejszą strategią zwiększania poziomu białka wiążącego hormony płciowe, co razem tworzy optymalną strategię zmniejszenia indeksu wolnych androgenów.

Dieta + ćwiczenia + indukatory owulacji = poprawa wskaźnika owulacji 

Podsumowując, dieta połączona z lekami obniżającymi masę ciała to strategia, która najprawdopodobniej (94 proc. szans) doprowadzi do największej redukcji BMI, zaś ćwiczenia w połączeniu z dietą i induktorami owulacji to sposób, który w 89 proc. przyniesie największą poprawę w zakresie wskaźnika owulacji. Chociaż – według autorów – potrzebne są badania wyższej jakości, powyższe rezultaty potwierdzają, że optymalna strategia leczenia kobiet z nadwagą lub otyłością pragnących zajść w ciążę musi uwzględniać ćwiczenia, dietę i interwencje farmakologiczne.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.