Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Programy profilaktyczne dotyczące dziedzicznych nowotworów – zarządzenie prezesa NFZ

Źródło: NFZ
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 02.08.2022
 
 
Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Zmiany umożliwią udzielanie świadczeń zapewniających profilaktykę i wczesne wykrywanie wybranych nowotworów dziedzicznych, w tym raka piersi.
Zmiany w zarządzeniu dotyczą wprowadzenia do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej następujących obszarów:
– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;
– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;
– opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippla-Lindaua (VHL).

Jak informuje NFZ, zmiany umożliwią udzielanie świadczeń zapewniających profilaktykę i wczesne wykrywanie wybranych nowotworów dziedzicznych (raka piersi, raka jajnika, raka jelita grubego, raka błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczaka, VHL). Ponadto mają na celu umożliwienie identyfikacji osób z wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory dziedziczne oraz objęcie ich specjalistyczną opieką.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował świadczenia z zakresu opieki nad rodzinami z wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na nowotwory od 1 września 2022 r.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.