Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rak szyjki macicy - chemoembolizacja zamiast radiochemioterapii?

Źródło: DM/https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.12888
Autor: Alicja Kostecka |Data: 13.08.2019
 
 
Dla pacjentek z rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania IIB-IVA według FIGO opcją terapeutyczną jest radiochemioterapia. Nie jest to jednak metoda doskonała, gdyż powoduje wiele przykrych zdarzeń niepożądanych, zarówno wczesnych jak i późnych.
Na horyzoncie pojawił się jej (co najmniej) równie skuteczny, lecz mniej toksyczny substytut. Interesujące doniesienie przedstawiono na łamach International Journal of Obstetrics & Gynecology.

Przeprowadzono badanie, w którym 40 dorosłych pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy podzielono na dwie grupy: w jednej z nich pacjentki były leczone radiochemioterapią, w drugiej przeprowadzono chemoembolizację tętnicy zaopatrującej guza za pomocą dozownika z lokalnie uwalnianym lekiem (DEB-TACE).

Chemoembolizacja w porównaniu z radiochemioterapią okazała się równoważna w zakresie odsetku obiektywnych odpowiedzi na leczenie, przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia całkowitego. Przyniosła także szereg korzyści: pacjentki z tej grupy istotnie częściej doświadczały downstagingu pozwalającego na doszczętną resekcję (p<0,05), a koszty ich leczenia były niższe. Ponadto w grupie poddanej chemoembolizacji odnotowano istotnie mniej działań niepożądanych.

Nie było różnicy w odpowiedziach na leczenie, PFS lub OS między dwiema grupami. Pobyt w szpitalu był krótszy, bezpośrednie koszty leczenia były niższe, a wskaźnik resekcji był wyższy w grupie DEB-TACE niż w grupie radiochemoterapii (wszystkie p <0,05). W analizie regresji logistycznej jedno- i wielowymiarowej żaden czynnik nie był powiązany z całkowitą odpowiedzią. W analizie regresji proporcjonalnej Coxa nie stwierdzono czynnika predykcyjnego dla PFS lub OS. W grupie DEB-TACE odnotowano mniej działań niepożądanych niż w grupie synchronicznej radiochemioterapii.

DEB-TACE jest wciąż rozwijaną i obiecującą techniką leczenia nowotworów. Trwają badania nad jej stosowaniem zwłaszcza w przypadku raka wątrobowokomórkowego, gdzie chemoembolizacja wykazuje skuteczne działanie.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe