Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ryzyko oponiaków wewnątrzczaszkowych u pacjentek leczonych wysokimi dawkami octanu cyproteronu

Źródło: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n37
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 25.05.2021
 
 
Cyproteron jest syntetycznym progesteronem posiadającym silne działanie antyandrogenowe. Na łamach British Medical Journal ukazały się wyniki francuskiego badania kohortowego dotyczącego związku pomiędzy stosowaniem wysokich dawek octanu cyproteronu a ryzykiem oponiaków wewnątrzczaszkowych.
W badaniu wykorzystano dane ponad 253 tys. dziewcząt i kobiet leczonych octanem cyproteronu w latach 2007-2014. Rekordy podzielono na podstawie ekspozycji na cyproteron: w przypadku przyjęcia co najmniej 3 g w ciągu pierwszych sześciu miesięcy (139 tys. uczestniczek) uznano taką ekspozycję za istotną, podczas gdy pozostałe 114 tys. kobiet, które przyjęły mniejsze skumulowane dawki cyproteronu uznano za grupę kontrolną. Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość występowania oponiaków wymagających leczenia operacyjnego lub radioterapii.

W sumie odnotowano 69 przypadków oponiaków w przypadku kobiet ze znaczną ekspozycją na cyproteron, a w grupie kontrolnej stwierdzono 20 takich przypadków. Zapadalność na oponiaki w obu grupach wyniosła odpowiednio 23,8 i 4,5 na 100 000 osobolat (HR=6,6; 95% CI: 4,0-11,1). W podgrupie pacjentek, które otrzymały łącznie ponad 60 g cyproteronu ryzyko oponiaka było zwiększone ponad 20 razy (HR=21,7; 95% CI: 10,8-43,5). Po przerwaniu leczenia cyproteronem przez rok ryzyko w grupie silnie narażonej na cyproteron było zaledwie o 80% zwiększone w porównaniu z grupą kontrolną.

Stosowanie cyproteronu zwiększa ryzyko występowania oponiaków wewnątrzczaszkowych, jednak przerwanie leczenie wiąże się ze znacznym zmniejszeniem tego ryzyka. Charakterystycznymi lokalizacjami oponiaków z ekspozycją na cyproteron to przedni i środkowy dół czaszki.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe