Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko śmierci oraz chorób bezpośrednio zagrażających życiu w czasie ciąży w zależności od stężenia hemoglobiny glikowanej.

Autor: Karolina Zientarska |Data: 01.06.2020
 
 
Choroby bezpośrednio zagrażające życiu ciężarnej (ang. severe maternal morbidity) to grupa 21 chorób (między innymi sepsa, zawał serca, niewydolność oddechowa, rzucawka, DIC itd.), które stanowią główne przyczyny śmierci w czasie ciąży
W PLOS Medicine ukazało się badanie mające zweryfikować czy średnie wartości glukozy przed ciążą mogą być związane ze śmiercią lub chorobami zagrażającymi życiu w czasie ciąży i w okresie połogu.
W badaniu wykorzystano dane ponad 31 tys. kobiet w wieku od 16 do 50 lat u których zbadano stężenie hemoglobiny glikowanej w ciągu 90 dni przed zapłodnieniem. Modele regresji skorygowano o wiek matki, informacje o ciąży wielopłodowej, pochodzenie oraz uzależnienie od wyrobów tytoniowych lub leków.
Analizowanej grupie u 2,2 procent odnotowano śmierć lub wystąpienia choroby bezpośrednio zagrażającej życiu kobiety. Zwiększenie odsetka hemoglobiny glikowanej o każde pół procent było związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia śmierci lub chorób bezpośrednio zagrażających życiu (RR=1,16; 95% CI: 1,13 – 1,18; p < 0,001). W porównaniu z kobietami które przed ciążą miały wartość hemoglobiny glikowanej poniżej 5,8%, kobiety z wartością hemoglobiny glikowanej pomiędzy 5,8 minus 6,4% miały zwiększone ryzyko śmierci lub wystąpienia chorób bezpośrednio zagrażających życiu o 31%, a kobiety u których wartość hemoglobiny glikowanej była powyżej 6,4% miały zwiększone ryzyko o 184%.
Podwyższone wartości hemoglobiny glikowanej przed ciążą były związane z większym ryzykiem wystąpienia śmierci, chorób bezpośrednio zagrażających życiu w czasie ciąży lub w okresie połogu niezależnie od występowania cukrzycy przed ciążą.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe