Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko złośliwienia polipów endometrialnych
Źródło: www.ejog.org/article/S0301-2115(19)30164-2/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.04.2019
 
 
Polipy endometrialne występują u około 10% kobiet. Zdarza się, że są bezobjawowe, jednak powszechnie identyfikowane są podczas badań wyjaśniających nieprawidłowe krwawienia z macicy (w tym przypadku częstość występowania polipów endometrium wynosi od 20 do 30%) i w trakcie diagnostyki niepłodności.
Najnowsza metaanaliza na łamach European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology ukazuje, jak duże jest ryzyko ich zezłośliwienia.

Zespół badaczy z Mediolanu dokonał metaanalizy, w której uwzględniono badania obserwacyjne, retrospektywne i prospektywne; do przeglądu wybrano takie, które dotyczyły przedoperacyjnej diagnozy łagodnych polipów endometrium uwidocznionych w badaniu ultrasonograficznym lub histeroskopii, resekcji polipów w histeroskopii oraz diagnostyki histopatologicznej usuwanych zmian.

Uwzględniono łącznie 51 badań obejmujących 35 345 kobiet. Wykazano, że częstość występowania polipów o charakterze złośliwym wynosiła 2,73%, przy czym uwzględnione publikacje charakteryzowały się wysoką heterogenicznością. Częstość zmian złośliwych była niższa u kobiet przed menopauzą (1,12%) niż u kobiet po menopauzie (4,93%), a różnica ta okazała się istotna statystycznie (p <0,0001). Ryzyko nowotworu złośliwego było wyższe wśród kobiet objawowych (5,14%) niż bezobjawowych (1,89%; p<0,001). W badaniach prospektywnych zaobserwowano wyższy odsetek polipów o charakterze złośliwym; badacze podkreślają, że może to wynikać z bardziej rygorystycznych kryteriów diagnostycznych.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe