Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko związane z chorioangioma

Źródło: DM/https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.20304
Autor: Alicja Kostecka |Data: 09.05.2019
 
 
Naczyniak łożyska (chorioangioma) jest najczęstszym łagodnym nietrofoblastycznym nowotworem tej struktury anatomicznej i występuje w około 1% ciąż. Większość naczyniaków jest niewielka i nie ma znaczenia klinicznego, jednak te o średnicy większej niż 4-5 cm mogą być związane z powikłaniami u matki i płodu. Na ile mogą być one groźne ukazuje metaanaliza przeprowadzona przez międzynarodowy zespół naukowców, która ukazała się na łamach Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.
Do metaanalizy włączono badania dotyczące występowania chorioangioma w pojedynczej ciąży, bez innych, współtowarzyszących anomalii budowy łożyska; ostatecznie zakwalifikowano 28 badań obejmujących 161 kobiet. Okazało się, że obecność naczyniaka w łożysku wiązała się z 8,2-procentowym odsetkiem zgonów wewnątrzmacicznych. Niska masa urodzeniowa wystąpiła w 24%, a poród przedwczesny w 34,1% przypadkach ciąż. U 21% płodów USG wewnątrzmaciczne pozwoliło na uwidocznienie krążenia hiperdynamicznego.

Analiza podgrup wykazała, że wraz ze wzrostem wymiarów guza rośnie ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Ciężkie powikłania okołoporodowe dotyczyły zwłaszcza przypadków chorioangioma z towarzyszącym obrzękiem płodu. Leczenie, mimo że w części przypadków będące jedyną szansą na przeżycie, także nie jest wolne od przykrych powikłań - naukowcy wykazali bowiem, że u płodów poddawanych terapii wewnątrzmacicznej odnotowano aż 31,2-procentowy odsetek zgonów, a u 57,3% po leczeniu dochodzi do rozwoju obrzęku wewnątrzmacicznego lub krążenia hiperdynamicznego.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe