Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Simwastatyna i metformina hamują proliferację komórek raka endometrium

Źródło: DM/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825819312661
Autor: Alicja Kostecka |Data: 19.06.2019
 
 
Dwa dobrze znane i powszechnie stosowane leki - metformina i simwastatyna - mogą okazać się bardzo pomocne w leczeniu raka endometrium. Wyniki eksperymentu opublikowano na łamach Gynecologic Oncology.
Naukowcy z The University of Chicago Medicine hodowali linie komórkowe raka endometrium RL95-2, HEC1B i Ishikawa, a następnie sprawdzili, czy ich proliferacja zostanie zatrzymana przy potraktowaniu metforminą i/lub simwastatyną. Hamowanie wzrostu mierzono za pomocą testu MTS (jego opis dostępny pod linkiem: https://www.abcam.com/mts-assay-kit-cell-proliferation-colorimetric-ab197010.html). Apoptozę oceniano za pomocą detekcji kaspazy-3, aneksyny V i TUNEL oraz za pomocą ekspresji markerów apoptozy (BAX, Bcl-2, Bim) przy użyciu techniki Western blot. Zbadano także wpływ leczenia na szlak sygnałowy mTOR (Western blot).

Okazało się, że połączenie obu leków synergistycznie hamowało wzrost we wszystkich trzech liniach komórkowych. Kombinacja ta indukowała apoptozę, a ponadto hamowała szlak mTOR. Autorzy badania podkreślają, że powyższy eksperyment uzasadnia konieczność przeprowadzenia badań klinicznych, które określiłyby zasadność stosowania tych jakże dostępnych i niedrogich leków w leczeniu raka endometrium.

Warto dodać, że pacjentki mogłyby odnieść korzyść także w zakresie leczenia schorzeń współtowarzyszących, bowiem jednym z najsilniejszych czynników ryzyka raka endometrium jest otyłość, która wiąże się także z zaburzeniami glikemii, hipercholesterolemią oraz chorobą wielonaczyniową.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe