Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Suplementacja witaminy D i kwasów omega-3 u młodych kobiet cierpiących na endometriozę

Autor: Karolina Zientarska |Data: 13.07.2020
 
 
Endometrioza jest jedną z częstszych przyczyn przewlekłego bólu u młodych kobiet
Na łamach American Journal of Clinical Nutrition ukazały się wyniki niewielkiego badania klinicznego w którym oceniono wpływ suplementacji witaminy D lub kwasów omega-3 na objawy związane z endometriozą.
W badaniu zrandomizowano kobiety w wieku od 12 do 25 lat z laparoskopowo potwierdzoną endometriozą i dolegliwościami bólowymi w miednicy mniejszej. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w zakresie bólu oceniam w skali VAS. Uczestniczki otrzymywały 2000 jednostek witaminy D, 1000 mg oleju rybnego zawierającego kwasy omega-3 lub placebo codziennie przez sześć miesięcy.
W sumie zrandomizowano 69 kobiet: 27 do grupy otrzymujących witaminę D, 20 do grupy otrzymującej olej rybny i 22 do grupy kontrolnej. Po 6 miesiącach dolegliwości bólowe u pacjentek, które otrzymywały witaminę D3 zmniejszyły się z 7,0 (6,2–7,8) do 5,5 (4,2-6,8) w skali VAS (p=0,02). Podobny efekt zaobserwowano w grupie placebo, jednak zmiana nie była istotna statystycznie [zmniejszenie dolegliwości z 6,0 (5,1–6,9) do 4,4 (3,0–5,8; p=0,07]. W przypadku kobiet, które stosowały olej rybny zaobserwowano niewielką poprawę nieistotną statystycznie. Żadne z interwencji nie było skuteczniejsze w porównaniu z placebo.
Suplementacja witaminy D u młodych kobiet z endometriozą może zmniejszyć dolegliwości bólowe. Jednakże, w porównaniu z placebo efekt interwencji był niewielki. Być może podobne badania na liczniejszej grupie oraz dłuższym okresem interwencji mogłyby dokładnie oszacować skuteczność takiego postępowania.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe