Specjalizacje, Kategorie, Działy

Utworzono zespół do opracowania kryteriów programu in vitro

Udostępnij:
Do zadań zespołu należy opracowanie kryteriów włączenia pary do programu bądź jej wykluczenia z uwzględnieniem w szczególności wieku kobiety, w którym można osiągnąć najwyższą skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
Ponadto członkowie tego gremium ustalą zasady wyboru realizatorów programu, a także medyczne założenia do przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmujące
w szczególności zakres procedury oraz liczbę realizowanych dla pary cykli zapłodnienia pozaustrojowego oraz zasady finansowania poszczególnych procedur leczenia niepłodności i leków w ramach programu.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna termin zakończenia prac zespołu wyznaczyła na 29 marca 2024 r.

W skład zespołu wchodzą:
Przewodnicząca – Dagmara Korbasińska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowym Instytucie Badawczym;
prof. dr hab. n. med. Robert Zygmunt Spaczyński – konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
dr hab. n. med. prof. CMKP Michał Ciebiera – dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, p.o. kierownika Kliniki II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
dr n. med. Damian Warzecha – ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o.;
Marta Górna – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”;
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska – przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk – Gdański Uniwersytet Medyczny;
prof. dr hab. n. med. Michał Radwan – przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;
przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.