Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ ekspozycji na hydroksychlorochinę w pierwszym trymestrze ciąży na występowanie wad wrodzonych

Autor: Karolina Zientarska |Data: 20.10.2020
 
 
Hydroksychlorochina jest uznawana za bezpieczny lek w ciąży jednak wnioski te są oparte na niewielkich badaniach. Na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology ukazała się praca w której przeanalizowano wpływ ekspozycji na hydroksychlorochinę w pierwszym trymestrze ciąży na występowanie ciężkich wad wrodzonych.
Badacze wykorzystali dane pochodzące z baz Medicaid Analytic eXtract i IBM MarketScan Research Database i w sumie zidentyfikowali 1867 ciąż w których ciężarna stosowała hydroksychlorochinę w pierwszym trymestrze ciąży. Dodatkowo dobrano grupę kontrolną liczącą 19 tysięcy ciąż bez ekspozycji na hydroksychlorochinę. Głównym punktem końcowym badania była diagnoza ciężkiej wady wrodzonej w ciągu 90 dni po porodzie.
Ogółem ciężkie wady występowały u 55 na 1000 noworodków które były eksponowane na hydroksychlorochinę podczas gdy w grupie kontrolnej u 35 na 1000 noworodków (RR=1,51; 95% CI: 1,27-1,81). Po skorygowaniu modelu o inne czynniki wpływające na ryzyko wad ryzyko względne wynosiło 1,26 (95% CI: 1,04-1,54). W analizie dawek, jedynie w przypadku ekspozycji na hydroksychlorochinę w dawce 400 mg lub więcej dziennie odnotowano istotne zwiększenie ryzyka ciężkich wad wrodzonych (RR=1,33; 95% CI: 1,08-1,65).
Wyniki sugerują, że ekspozycja na hydroksychlorochinę w pierwszym trymestrze związana jest ze zwiększeniem ryzyka ciężkich wad wrodzonych.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe