Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wpływ pandemii na opiekę położniczą i perinatalną

Źródło: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00079-6
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 28.05.2021
 
 
Na łamach Lancet Global Health ukazał się przegląd systematyczny z metaanalizą dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na opiekę położniczą i perinatalną na świecie.
Badacze włączyli artykuły, które porównywały chorobowość i częstość niekorzystnych wyników w ciąży przed i w trakcie pandemii. W sumie zidentyfikowano 40 takich badań.

Autorzy odnotowali istotny wzrost porodów martwych na podstawie 12 badań (OR=1,28; 95% CI: 1,07-1,54) oraz zwiększone ryzyko śmierci matki w krajach o niskim lub średnim poziomie rozwoju (OR=1,37; 95% CI: 1,22-1,53; dwa badania). W sumie w 15 badaniach nie odnotowano zwiększonego ryzyka porodu przedwczesnego (OR=0,94; 95% CI: 0,87-1,02), jednak w podgrupie 12 badań obejmujących kraje wysoce rozwinięte odnotowano niewielkie zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego (OR=0,91; 95% CI: 0,84-0,99). Analiza w sumie w trzech badań wskazała że wzrosła liczba ciąż ektopowych leczonych metodami operacyjnymi (OR=5,81; 95% CI: 2,16-15,60). Do tego w trzech badaniach odnotowano zwiększenie częstości depresji poporodowej. Nie odnotowano wpływu pandemii na częstość występowania patologii ciąży takich jak cukrzyca ciążowa lub nadciśnienie ciążowe, a także drogę rozwiązania, częstość krwawień poporodowych lub śmiertelność noworodków.

W czasie pandemii COVID-19 częściej odnotowano porody martwe, śmierć matki w okresie okołoporodowym oraz konieczność chirurgicznego leczenia ciąży ektopowej.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe