Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wśród starszych kobiet częściej dochodzi do naddiagnozy raka piersi

Udostępnij:
U kobiet po 70. roku życia rośnie nadrozpoznawalność raka piersi w badaniach przesiewowych – wynika z pracy, którą publikuje pismo „Annals of Internal Medicine”. Nadrozpoznawalność oznacza diagnozę raka, mimo że nie dałby on objawów ani nie spowodował zgonu.
Jak podkreślają autorzy pracy, w tej grupie wiekowej badanie przesiewowe nie zmniejszało w istotny statystycznie sposób śmiertelności z powodu raka piersi.

Naukowcy z Yale School of Medicine w New Haven (Connecticut, USA) doszli do takich wniosków na podstawie wyników retrospektywnego badania w grupie 54 635 kobiet w wieku 70 lat i starszych, które niedawno przeszły mammografię przesiewową w kierunku raka piersi.

Analiza ujawniła, że ryzyko tzw. nadrozpoznawalności raka piersi, czyli zdiagnozowania go u kobiet, u których nie dałby on objawów i nie stał się przyczyną zgonu, rosło wraz z wiekiem. I tak, w grupie kobiet między 70. a 74. rokiem życia nadrozpoznanie raka piersi stwierdzono w przypadku 31 proc. diagnoz. Z kolei u pań w wieku od 74. roku życia do 84. roku życia aż w 47 proc. przypadków rozpoznanego raka piersi nie dałby on objawów i nie przyczynił się do zgonu pacjentki. Największą nadrozpoznawalność tego nowotworu stwierdzono w grupie powyżej 85. roku życia – aż 54 proc. diagnoz.

Zdaniem autorów pracy wyniki te wskazują, że przy podejmowaniu decyzji o przesiewowym badaniu mammograficznym nadrozpoznawalność raka piersi powinna być brana pod uwagę łącznie z możliwymi korzyściami ze skryningu.

Możliwe negatywne skutki mammograficznych badań przesiewowych u kobiet w starszym wieku związane z nadrozpoznawalnością raka piersi wynikają m.in. z podejmowania inwazyjnych badań i niepotrzebnych procedur terapeutycznych. Ponadto leczenie w takich przypadkach wiąże się z niepotrzebnymi powikłaniami u pacjentek i obciążeniem budżetu służby zdrowia, a diagnoza generuje niepotrzebny lęk i stres.

Autorzy publikacji przypominają, że jak wynika z niektórych prac, korzyści z badań przesiewowych w kierunku raka piersi związane z obniżeniem śmiertelności dotyczą kobiet do 75. roku życia. W Polsce program przesiewowych badań mammograficznych jest przeznaczony dla pań z wieku od 50. do 69. roku życia. Najnowsze amerykańskie rekomendacje na ten temat wydane przez panel ekspertów United States Preventive Services Task Force w 2023 r. wskazują, że mammografię powinno się zacząć wykonywać od 40. roku życia i kontynuować do 74. roku życia.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.